Skriv lättläst!

Vi som har utvecklingsstörning behöver lättläst text.

Skriv lättläst! Annars kanske vi skriver ”Läst, men inte förstått” på din text och skickar tillbaka den till dig.

Gör så här:

  • Börja med det viktigaste först
  • Skriv korta texter – ta bort onödig information!
  • Använd korta meningar
  • Använd enkla ord och använd samma ord för samma sak
  • Skriv rakt på sak, inga omskrivningar och passivformer
  • Använd inte bildspråk och konstiga ordspråk
  • Skriv konkret. Om du menar bilar och cyklar, skriv det, inte ”fordon”
  • Ha helst inte siffor i din text
  • Skriv med korta rader och anpassa radbrytningar efter innehållet i meningen
  • Skriv läsbart. Använd inte versaler

Låt gärna några som har utvecklingsstörning läsa din text och kolla om de förstår.