tillsammans

Bli medlem

Välkommen att bli medlem FUB!

FUB har mötesplatser både där du bor och på andra platser i landet.

Där kan du träffa andra med liknande erfarenheter.

Du kan också få stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud.

FUB arbetar med att påverka politiker på alla plan.

När du är medlem får du en medlemstidning som heter Unik.

Du har också möjlighet att teckna en försäkring i Unik Försäkring.

Om du blir medlem i FUB under november eller december år 2013 betalar du ingen medlemsavgift för år 2013. Du betalar inte förrän det är dags att betala medlemsavgiften för år 2014.

Läs mer

Vi arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga, ska bli hörda, sedda och ha goda levnadsvillkor.

När du blir medlem i FUB blir du medlem i en lokalförening där du förutom att träffa andra med liknande erfarenheter har möjlighet att få stöd och råd från medlemsrådgivare och rättsombud i din egen eller annan förening.

FUB skapar mötesplatser och aktiviteter både lokalt och i andra delar av landet. FUB arbetar aktivt med politiska frågor på alla plan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

Som medlem i FUB får du dessutom medlemstidningen Unik. Vidare ger ditt medlemskap möjlighet att teckna trygga och omfattande försäkringar hos Unik Försäkring.

Medlemsavgiften varierar i de olika föreningarna. Kontakta din lokalförening för att få veta vad det kostar i din förening.

 

Senast uppdaterad:

onsdag 18 juni