svårt att förstå

Utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan.

Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig.

På andra sätt är man som alla andra. Barn och vuxna med utvecklingsstörning gläds, gråter, älskar och blir arga, precis som alla andra. 

Det finns olika grader av utvecklingsstörning.

Ungefär 38 000 barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning.

 

Senast uppdaterad:

fredag 6 december