Arvsfondsprojekt – Riksförbundet FUB

Egna Arvsfondsprojekt

Riksförbundet FUB och Stiftelsen ALA har ett Arvsfondsprojekt som pågår just nu. Vi har skickat in två ansökningar under hösten 2017 och arbetar med en ytterligare ansökan. 

Om du har frågor om FUB:s Arvsfondsprojekt, prata med Zarah Melander, 08-508 866 51, zarah.melander@fub.se.

Pågående Arvsfondsprojekt:

 • Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet Digi-JAG startar i mars 2018. Projektet ska utveckla en digital miljö för att mötas, dela och ta emot information. Miljön ska vara enkel att använda för personer med måttlig utvecklingsstörning. I projektet blir det också en distanskurs för tolv personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskolaBegripsam, som kan mycket om hur personer med funktionsnedsättningar använder datorer, ska också vara med i projektet. 

 

Nyligen avslutade Arvsfondsprojekt:

 • Anpassad IT – Vägen till Digital Delaktighet som ska utveckla en distanskurs på Mora Folkhögskolan (2014-2017)
 • Med Delaktighet i Sikte som arbetar med Delaktighetsmodellen i tre kommuner (2013-2016)
 • Om Jag Hade En Röst som tar fram filmer för språkträning (avslutat i april 2016)
 • Familjestöd – en mänsklig rättighet – om stöd till föräldrar med utvecklingsstörning (avslutat 2014)

 

 Medsökande i Arvsfondsprojekt

Nyligen avslutade projekt som vi var medsökande i:

 • Begripsam – Dyslexiförbundet, FUB, Autism- och Aspergerförbundet och FunkaNU arbetar med tillgänglighet på nätet. Begripsams webbplats.
 • Mitt Val – Studieförbundet Vuxenskolan och FUB vill att flera personer deltar i val och blir aktiva medborgare (avslutat mars 2016)
 • Hälsoinspiratörer – Högskolan i Gävle och SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott) utvecklar en hälsoinspiratörsutbildning för studenter som har gått i särskolan (avslutat 2015)

 

Samarbetspartner i Arvsfondsprojekt:

 • Kulturcollege – Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro ska utveckla en utbildning för personer som har gått i särskolan. 
 • Tell Us i samarbete med Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn. Tell Us övergripande mål är att ge ungdomar/elever med kombinerad dövhet/hörselskada och olika grader av utvecklingsstörning möjligheter att framföra tankar och åsikter om sin studietid, fritid och familjeliv. 
 • Makt i Media i samarbete med filmföreningen Reaktor Sydost. Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med film, foto, webb-radio, webb-tv, bloggar, krönikor, reportage och intervjuer. 
 • Scen Medis 5 i samarbete med Sensus studieförbund. Syftet med projektet är att skapa Stockholms första funkisscen, som drivs av personer med funktionsnedsättning och med allmänheten som publik. 

Nyligen avslutade projekt:

 • Handigolf i samarbete med Svenska Golfförbundet. Syftet med projektet är att fler personer med funktionsnedsättnings ska få möjlighet att ha golf som en aktivitet i sina liv. Film och mer info om Handigolf på Svenska Golfförbundets webbplats.
 • Matglad – Hushållningssällskapet Väst tar fram en app som gör det roligt för personer med utvecklingsstörning att planera matinköp och god måltider. Matglads webbplats.
 • Vägar till arbete i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Projektet handlar om teknikstöd för elever med olika hinder och svårigheter så att de kan få hjälp att klara målen i skolan och hitta vägar till arbete. Vägar till arbete – slutrapport.

 

Deltar i referensgrupper för Arvsfondsprojekt:

Det outsagda mellan barn och föräldrar – Funktionsrätt Sveriges projekt handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas – de tankar som vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda. Läs tidningen Föräldrakrafts artikel om projektet här.

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 25 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se