Hoppa till innehåll

Debatt och media

För det som händer just nu, se nyheter och omvärldsbevakning på www.fub.se/aktuellt med undersidor, och följ våra sociala medier och pressmeddelanden:

På FUB:s pressrum på Mynewsdesk finns våra pressmeddelanden.

Följ FUB på Facebook

Följ FUB på LinkedIn

Följ FUB på Instagram

Se våra filmer på Youtube

Prenumerera på FUB:s nyhetsbrev

Prenumerera på Inre Ringens nyhetsbrev

FUB i debatten

2024

”Bankerna måste tvingas att betala för bedrägerierna” (11 februari i Dagens Nyheter).

”EU kan tvinga banker att ta ansvar” (20 april i Svenska Dagbladet).

2023

”Ge personer med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb” (9 februari i Publikt).

”Låt personalen inom LSS vidareutbilda sig på arbetstid” (9 februari i Dagens Samhälle).

”Staten måste be om ursäkt” (17 februari i Skånska Dagbladet).

”När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar” (15 mars i Altinget).

”Minskade LSS-insatser kostar för människan – och för samhället” (8 maj i Tidningen Omtanke).

”Personliga assistenter måste ges rimliga villkor” (1 juni i Ekuriren).

”Utred bristen på behöriga lärare i anpassad skola” (13 augusti i Dagens Samhälle).

”Rätten till personlig assistans är akut hotad” (11 september i SvD).

”Dra inte undan mattan för den i behov av stöd” (20 november i Dagens Etc.).

”Sårbar grupp blir ännu fattigare” (1 december i Svenska Dagbladet)

”Mer behövs mot det ekonomiska gapet” (12 december i Svenska Dagbladet)

Under Läs mer finns tillbakablickar på FUB:s bidrag i debatten och medverkan i medier under 2018-2021.

Läs mer

Några av FUB:s debattartiklar, medverkan i medier och uttalanden under 2021:

Riksförbundet FUB är ofta aktiva med debattartiklar och medverkan i medier. Nedan redovisas ett urval från 2021. Utöver detta har Riksförbundet FUB också kommenterat flera aktuella händelser. Även många av FUB:s lokalföreningar medverkar i media och skriver debattinlägg, vilket vi delar framför allt via FUB:s Facebooksida. Några exempel nämns här.

Om coronapandemins konsekvenser i LSS-verksamhet och skola

Under hela året har FUB fortsatt att uppmärksamma olika aspekter av coronapandemin, såsom till exempel konsekvenser i vardagen för personer med IF och vikten av vaccination.

FUB:s förbundsordförande Anders Lago kommenterade i HejaOlika åtgärder under coronapandemin och sa att det är viktigt att smittskyddsåtgärder i samhället inte mest drabbar de som redan är mer isolerade än andra, de som redan har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra, de som redan står mer utanför den digitala gemenskapen än andra. (december 2021)

Anders Lago berättade på Röda Korsets forum Lära i krisen, om en grupp som det har varit väldigt tyst om under pandemin. (juli 2021)

Också Mai Eriksson, aktiv i FUB Botkyrka, berättade om vad hon sett under pandemin när SVT:s Rapport uppmärksammade Socialstyrelsens rapport om ökad psykisk ohälsa bland personer med funktionsnedsättning. (augusti 2021)

Radioprogrammet Klartext intervjuade FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström med anledning av FUB:s enkät om coronapandemin och krav på analys och utvärdering av hur arbetet har bedrivits i LSS-verksamhet under pandemin. (augusti 2021)

Arbetarbladets Jenny Wennberg stämde in i FUB:s fråga om personer med funktionsnedsättning fått sämre vård. (augusti 2021)

Lucas Sköldberg, FUB Växjö, berättade i P4 Kronoberg om livet under pandemin, då många känt sig mer ensamma, och Christina Heilborn, förbundssekreterare på FUB, sa att den här gruppen i samhället glömts bort av myndigheterna.

Flera FUB-medlemmar berättade i P4 Kalmar om sina upplevelser av pandemin och i P4 Västerbotten medverkade FUB Umeås ordförande Lena Renlund om isolering som drabbat många under pandemin. (januari och februari 2021)

Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare påpekade i P4 Gävleborg att det inte är acceptabelt att bara stänga ned samhällsviktig verksamhet. (mars 2021)

Även Ann-Mari Alenius, FUB Västerbotten, talade om bristerna LSS-verksamheten under pandemin i SVT Nyheter Västerbotten. (juni 2021)

P4 Norrbotten intervjuade Sara Bäckström i Luleå som var glad att få komma tillbaka till daglig verksamhet och Ingrid Renberg, FUB Luleå, om konsekvenserna av pandemin. (september 2021)

Ingrid Renberg berättade också när P4 Norrbotten rapporterade om Socialstyrelsens rapport, vilken visade att förändringar i daglig verksamhet har ökat den psykiska ohälsan, att många saknar sina vanliga rutiner. (augusti 2021)

Ett positivt exempel var från ett inslag i SVT Halland där FUB Falkenberg var mycket nöjda med att Falkenbergs kommun har valt att hålla de dagliga verksamheterna öppna för de som velat gå dit. (november 2021)

Altinget intervjuade Robert Öberg, ombudsman på Riksförbundet FUB, om att gymnasiesärskolorna hade stängts i början av pandemin. (november 2021)

Coronapandemin – vaccin

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Riksförbundet FUB gjorde en film om vaccination och allmänna råd, för att bidra till en så hög vaccinationsgrad som möjligt och andra åtgärder för att vi tillsammans ska kunna ta oss igenom pandemin.

Genast när vaccin fanns tillgängligt var FUB aktiva i debatten för att påminna om att personer med IF, och särskilt personer med Downs syndrom bör prioriteras för vaccin, med flera uttalanden, brev till olika myndigheter och utspel tillsammans med andra organisationer, tex Svenska Downföreningen.

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström berättade i en utförlig intervju med HejaOlika mer om varför vaccinering av personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning är så viktigt för FUB och Svenska Downföreningen. (mars 2021)

Kampen för vaccin uppmärksammades av HejaOlika (mars 2021) och Klartext (oktober 2021) och FUB fick medhåll av Arbetarbladets Jenny Wennberg (mars 2021)

LSS-lyft

Vi har sett exempel i media under året på varför den kompetensutvecklingssatsning för personal inom LSS som FUB efterfrågat i många år, är så viktig.
Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare, visade i P4 Väst på vikten av kompetent personal i LSS-bostäder, och att chefen är närvarande, i samband med att en person skickats ensam till akuten (mars 2021) och att boende med omfattande funktionsnedsättning lämnats ensamma på natten (mars 2021) och även FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn tog upp den akuta kompetensbristen när Eskilstuna-Kuriren skrev om det brev som Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen och FUB skickade till socialminister Lena Hallengren i juni. (juli 2021)

Astrid Seter, ordförande i FUB Dalarna, intervjuades på DT.se om att myndigheter och kommuner har svårt att förstå att LSS som en rättighetslag. (oktober 2021) och FUB Kungälvs Eva Ottosson oroade sig över kommunens bemanning på daglig verksamhet och LSS-bostäder. (oktober 2021)

Tomas Gotthardsson, FUB Östra Blekinge, kommenterade att en anställd på ett korttidsboende polisanmälts, misstänkt för att ha slagit ett barn med funktionsnedsättning. (oktober 2021)

Brist på LSS-bostäder

Hans Blomgren, FUB Kalmarbygden, framförde i SVT Nyheter Småland att kommunen borde planera bättre för bostäder till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (augusti 2021) och Eva Borgström kommenterade att kommunerna inte planerar för LSS-bostäder i SVT Nyheter Helsingborg. (november 2021)

Ekonomi

Riksförbundet FUB antog vid sin digitala förbundsstämma i maj 2021 ett uttalande om att den politiska tystnaden kring fattigdomen för våra medlemmar måste brytas och i augusti publicerades en debattartikel undertecknad Anders Lago, Riksförbundet FUB och Markus Petersson, Inre Ringen Sverige:
”Stoppa fattigdomen hos funktions¬nedsatta” – debattartikel i Svenska Dagbladet

Inre Ringen och FUB deltog också i debatten kring regeringens förslag om skattesänkning för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning genom en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Sjukersättning är inte att smita från arbete” (september 2021)

I början av året intervjuades bland annat Elin Vesterlund, ledamot i Inre Ringen Sverige och Judith Timoney, ombudsman på Riksförbundet FUB, av tidningen Arbetaren om att vissa kommuner inte sökt det statliga stödet för att införa eller höja habiliteringsersättningen till personer i daglig verksamhet: Snuvade på 247 miljoner (januari 2021)

Jan-Åke Wendel, FUB Skåne och förbundsstyrelsen, debatterade också denna fråga. (april 2021)

Även alla FUB-föreningar i Östergötland samt länsförbundet tryckte på för att få kommunerna att rekvirera statsbidraget för habiliteringsersättningen. (maj 2021)

Göran Jansson, FUB Eskilstuna, och Solveig Lundström, FUB Södermanland, kommenterade att tre kommuner i Sörmland inte använder statsbidraget till habiliteringsersättning fullt ut. (augusti 2021) Samma sak kritiserade även FUB Västmanlands ordförande Margareta Hallner i P4 Västmanland. (september 2021)

Elisabeth Ingvarsson, FUB Östergötland, FUB Söderköping och förbundsstyrelsen, medverkade i SVT Nyheter Öst i samband med att en tredje rapport om brister i Försäkringskassans handläggning, (mars 2021) en del i en större granskning av Försäkringskassan som SVT Nyheter Öst gjort.

Landets Fria Tidning intervjuade i maj FUB:s nyvalde förbundsordförande Anders Lago om den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

P4 Gävleborg uppmärksammade i flera inslag ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat med Margareta Lind, FUB Gävleborg. (maj 2021)

Plånboken i P1, handlade i september om att många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning bara klarar ekonomin genom anhörigas bidrag. FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn medverkade i programmet. (september 2021)

Debatten om straffskatten för personer med funktionsnedsättning skrev också tidningen Syre om och intervjuade FUB:s förbundsordförande Anders Lago. (november 2021)

I en intervju på HejaOlika tog FUB:s förbundsordförande Anders Lago också upp andra förändringar som behövs för ekonomisk rättvisa för personer med funktionsnedsättningar, såsom indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna och lägre hyresnivåer för LSS-bostäder i en del kommuner. (november 2021)

Skola och utbildning

FUB var en av 15 funktionsrättsorganisationer som skrev en debattartikel på Altinget i augusti 2021 om alla barns rätt att välja skola.

Robert Öberg, skolombudsman på Riksförbundet FUB, och Kerstin Gatu, projektledare och lärare på Mora folkhögskola skrev om hur viktiga studieförbunden och folkhögskolornas utbildningar är för personer med funktionsnedsättning på Folkbildningsrådets blogg. (oktober 2021)

På Internationella Lärardagen den 5 oktober 2021 lyfte FUB:s arbetsgrupp för skola och utbildning i sociala medier att lärarna är centrala för allas rätt att utvecklas så lång som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, behov och villkor.

På Barnkonventionens dag den 20 november publicerade vi ett samtal om barns rätt till kommunikation och delaktighet med Christina Heilborn (FUB:s förbundssekreterare), Jeanette Persson (FUB:s förbundsstyrelse och arbetsgruppen för skola och utbildning) samt Robert Öberg (ombudsman skola och utbildning).
Barnkonventionen film, länk till Facebook

Arbete

Anders Lago intervjuades i Svenska Dagbladet tillsammans med sin son Dimitri Lago om möjligheterna till att få ett lönearbete för personer med IF. (september 2021)

FUB:s förbundsordförande Anders Lago kritiserade i Sveriges Radios Klartext att lönebidraget inte används för personer med funktionsnedsättning. (oktober 2021)

Ställföreträdarskap

Den digitala förbundsstämman i maj gjorde ett uttalande om att delaktighet genom god man eller förvaltare kräver ökad kunskap och en modern lagstiftning med huvudmannen i fokus och FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn skrev i Altinget om att FUB vill att regeringen skapar en ny myndighet för ställföreträdare. (maj 2021)

30 år av valdeltagande

Under en vecka uppmärksammades Internationella Demokratidagen den 15 september och att det då var exakt 30 år sedan många med intellektuell funktionsnedsättning fick rösta för första gången i Sverige.

Radioprogrammet Klartext berättade om detta med bland andra Elisabeth Broberg från FUB Borås.
Illustration från regeringens webbplats om Demokratin 100 år, där vi har strukit över 100 och skrivit ”30 år!” istället plus texten ”Sorry regeringen… Vi firar bara 30 år av valdeltagande för alla vuxna! /Inre Ringen och FUB"
Bild från regeringens webbplats om Demokratin 100 år, där vi har strukit över 100 och skrivit ”30 år!” istället. På sociala medier har vi också skrivit den här texten på bilden: ”Sorry regeringen… Vi firar bara 30 år av valdeltagande för alla vuxna! /Inre Ringen och FUB”.

Inre Ringen och FUB skrev en debattartikel på Dagens Arena om vad som behövs för att fler ska rösta.

Riksdagens talman Andreas Norlén och flera andra skickade hälsningar och FUB:s förbundsordförande Anders Lago samtalade med fd statsminister Ingvar Carlsson.

Hjälpmedel

Riksförbundet FUB var en av 30 funktionsrättsorganisationer som för allas rätt till frihet och god hälsa uppmanade regeringen att gå vidare med förslag från utredningen ”På lika villkor!”, i en debattartikel i Aftonbladet: Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga (maj 2021)
På Nationella Hjälpmedelsdagen och skrev vi om hjälpmedel i en debattartikel på Dagens Samhälle tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och Föreningen för kognitivt stöd om tillgången till kognitiva hjälpmedel. (september 2021)

Hälsa och vård

På Världshälsodagen skrev vi en debattartikel tillsammans med flera andra, bland annat läkare och forskare, om hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd och vad Sverige behöver göra för att uppfylla Agenda 2030:s mål om god och jämlik hälsa för alla. (april 2021)

Mänskliga rättigheter

Regeringen lämnade äntligen ett förslag till riksdagen om att starta ett institut för mänskliga rättigheter (MR) och FUB var en av 20 organisationer som uppmanade riksdagspartierna att rösta ja i en debattartikel på Altinget. (mars 2021)

Både Ung i FUB och FUB delade i inlägg på sociala medier kunskap om våld mot kvinnor och flickor med IF på Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november.
Dagen mot våld mot kvinnor länk till Facebook-inlägg

Den 3 december var det Internationella Funktionsrättsdagen och Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare, förklarade varför dagen behövs och vad vi arbetar för.
Internationella Funktionsrättsdagen, länk till Facebook-inlägg

Digital delaktighet

Inre Ringen Sveriges styrelse ställde tre frågor till två ministrar och en myndighetschef om digital delaktighet, i en debattartikel i ETC med rubriken Ge oss den digitala skyddsutrustning vi har rätt till! (mars 2021)

Och tillsammans med Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet, skrev FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn i en debattartikel i Dagens samhälle om att den digitala diskrimineringen måste upphöra. (juli 2021)

Institutioner

Tillsammans med DHR, fackförbundet Vision och Funktionsrätt Sverige skrev FUB en debattartikel om Vipeholm och undrade ”När ska staten be om ursäkt för Vipeholm?” (juni 2021)

Ny ordförande

Anders Lago pratade i Klartext om sitt nya uppdrag som förbundsordförande (maj 2021) och när P4 Södertälje uppmärksammade att FUB har en ny förbundsordförande passade han på att lyfta den dåliga ekonomin för personer med IF. (maj 2021)

Övrigt

FUB:s förbundsordförande Anders Lago fyllde 65 år och uppmärksammades av DN med en intervju. (oktober 2021)

Christina Heilborn intervjuades av Klartext på Sveriges Radio om LSS-liknande fängelsestraff för brottslingar som har intellektuell funktionsnedsättning, efter att frågan uppmärksammats av Kaliber under våren. (juni 2021)

 

Några av FUB:s debattartiklar, medverkan i medier och uttalanden under 2020:

FUB har även under 2020 varit mycket aktiva i debatten, bland annat genom den nyinrättade rollen förbundssekreterare – Christina Heilborn började på FUB den 1 april 2020. Mycket har kretsat kring coronapandemin, men också andra viktiga arbetsområden för FUB.

Även många av FUB:s lokalföreningar medverkar i media och skriver debattinlägg, vilket vi delar framför allt via FUB:s Facebooksida.

En av de första sakerna som hände under året var att FUB:s ungdomsprojekt, Volymen på Max, spelade in en film tillsammans med Postkodlotteriet, som visades på TV4 den 8 februari under tv-programmet ”Postkodmiljonären”.

Tidigt under coronapandemin såg FUB med oro på att informationen om smitta och smittskydd inte var tillgänglig och begriplig för alla. Bland annat påpekade FUB:s förste vice ordförande Anders Lago i Sveriges Radios Klartext den 11 mars 2020 att varken Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177 Vårdguiden hade lättläst information.

FUB föreslog under våren att Socialstyrelsen ska göra en informationsfilm om skyddsutrustning. Efter samarbete med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kunde filmen ”Information om coronaviruset” lanseras i november. Filmen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

– Vi som har IF vill också förstå, sa Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige (FUB:s medlemmar som själva har IF).

FUB påpekade också tidigt att lösningar behövdes för föräldrar i coronakrisen, bland annat i en debattartikel tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning, och i ett brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassan om ersättning för vård av barn (VAB) för att kunna vara hemma med barn som är känsliga för infektioner.

Lite senare under våren skrev FUB och Autism- och Aspergerförbundet till Skolverket om oron att många kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna.

Eftersom FUB tidigt förstod att personer med IF var en riskgrupp var FUB aktiva genom att kommentera riktlinjer för intensivvården och skriva till Socialstyrelsen om behovet av riktlinjer för personal i LSS-bostäder och om information för sjukvårdspersonal som möter personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tillsammans med Eva Flygare Wallén, forskare på Karolinska Institutet, skrev FUB också en debattartikel om skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder.

När media rapporterade om att riktlinjer för sjukhusvård användes fel, så reagerade FUB: Oetiskt att riktlinjer används fel

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i P4 Stockholm och på hejaolika.se i slutet av mars 2020, om tog upp flera saker som behövde göras under coronapandemin. I augusti 2020 kunde Eva berätta mer på hejaolika.se hur pandemin drabbat personer med intellektuell funktionsnedsättning.

När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ville ha ändringar i LSS på grund av coronakrisen skickade FUB kommentarer på förslagen till socialminister Lena Hallengren, som senare sa att regeringen inte kommer att godkänna SKR:s önskemål.  SKR svarade på FUB:s kommentar på sin webbplats: Vi behöver hjälpas åt, FUB

Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb? frågade FUB och Svenska Downföreningen, i en debattartikel i Expressen den 29 april 2020. I en artikel i DN intervjuades både FUB:s och Svenska Downföreningens ordföranden om oron över smitta. I juni bekräftades den oron av en undersökning från fackförbundet Kommunal.

FUB skrev i juli tillsammans med 24 andra organisationer ett öppet brev till regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med frågor om skydd mot smitta och ersättning för anhöriga under coronakrisen och kommenterade i augusti att de orättvisa reglerna för ersättning är risk.

När chans till vaccinering började närma sig under hösten påpekade FUB flera gånger att personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt de som har Downs syndrom, har mycket högre risk att bli allvarligt sjuka eller dö av covid-19 och behöver få vaccin tidigt. I december kom slutligen besked att personer som har LSS-insatser får vaccin i fas 2, vilket vi är övertygade inte hade skett utan FUB:s och Svenska Downföreningens påtryckningar.

FUB har alltså pekat på flera viktiga saker under pandemin, som till exempel att det behövs statistik om smitta bland personer som bor i LSS-bostad och FUB:s enkät till anhöriga och personal visade att det är brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder. I DN intervjuades bland andra FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson om att anhöriga hade svårt att få information om smitta på LSS-boenden.

Enkäten till personer med intellektuell funktionsnedsättning under sommaren 2020, visade att många kände sig ensamma: Det är för jäkligt rent ut sagt, kommenterade Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige i Klartext den 2 september 2020.

Att många har mått dåligt på grund av besöksförbud i LSS-bostäder skrev FUB en debattartikel om i ETC i september 2020.

När IVO hade granskat äldreomsorgen påpekade FUB att IVO också måste undersöka om personer som bor i LSS-bostäder också fått sämre vård under coronapandemin.

I november skickades så FUB:s rapport till coronakommissionen:

– Grundläggande principer om alla människors lika värde och rätt till självbestämmande har åsidosatts. Situationen för personer som redan är utsatta har förvärrats, sa Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB har också debatterat den digitala klyftan i samhället, bland annat i juni med ett öppet brev till Anders Ygeman, digitaliseringsminister, tillsammans med Svenska Downföreningen, och i ett brev till Digitaliseringsrådet tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i juli. I februari skrev FUB tillsammans med många andra en debattartikel om ett nationellt kunskapscentrum om digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning: Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, Ekström?

FUB och projektet Anpassad IT DigiJag kämpade för att utbildningen på Mora folkhögskola skulle leva kvar och utbildningen räddades ett år till.

FUB skrev också till socialminister Lena Hallengren med förslag om habiliteringsersättningen under pandemin, att det ska vara enklare för kommunerna att söka de extra statliga pengarna och att kommunerna skulle få mer tid på sig. I december kommenterade FUB:s ombudsman Judith Timoney i P4 att flera kommuner missat eller till och med valt bort att söka de extra pengarna för habiliteringsersättning.

Lena Hallengren fick också brev i maj 2020 från FUB med en påminnelse om att ett ”LSS-lyft” behövs, efter att regeringen satsade på ett omsorgslyft för äldreomsorgen. FUB var glada att Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka kompetens för personal som arbetar i bostäder enligt LSS, och bidrog under hösten 2020 med kunskap och erfarenheter.

Även ekonomin för personer med IF har varit en fråga under 2020. ”Ta bort straffskatten på alla som inte kan jobba” skrev Inre Ringen Sverige och FUB på DN Åsikt den 3 januari 2020. I september kommenterade FUB budgetpropositionen: Fortfarande är många personer med intellektuell funktionsnedsättning fattiga, men det verkar inte finnas politisk vilja att göra något åt det. FUB:s förbundsordförande skrev också debattartiklar tillsammans med lokala FUB-ordföranden om den olagliga fattigdomen.

SVT Nyheter Öst gjorde flera reportage om unga vuxna med funktionsnedsättning som blir av med sin aktivitetsersättning, och en rapport från Inspektionen för socialförsäkring kritiserade både Försäkringskassan och regeringen. Elisabeth Ingvarsson, rättsombud och förbundsstyrelseledamot kommenterade i ett inslag i SVT Nyheter: FUB: ”Inte lagen det är fel på – utan Försäkringskassans handläggning”

Även Aftonbladet uppmärksammade FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” på ledarplats: I Sverige döms vissa till fattigdom

I början av 2020 skrev FUB en debattartikel om att det är en skandal att kränkningarna av autistiske Dick har kunnat fortgå. Harald Strand, FUB:s förbundsordförande intervjuades av Hejaolika.se om våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden: Två år efter löftet – problemen har förvärrats Under hösten 2020 startade en rättegång om vad som hände Dick Nordh. FUB:s förbundsordförande Harald Strand kommenterade och i ett inslag i Klartext den 14 oktober kommenterade FUB:s Eva Borgström. Dessutom uttalande sig FUB om ytterligare ett fall av missförhållanden: Ännu ett svek

FUB:s ombudsman för skola och utbildning Robert Öberg välkomnade i oktober ökad möjlighet till jobb via komvux. Möjligheten att gå på folkhögskola debatterades också i november av Jeanette Persson, FUB Lund samt medlem i FUB:s skolkommitté, tillsammans med Furuboda Folkhögskola: Ansvariga hoppas att någon annan ska betala I december kom goda nyheter om regeringen att gett Folkbildningsrådet i uppdrag att ta reda på om det finns utbildningar på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning, och om de har möjlighet att gå utbildningarna.

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i juli 2020 av P4 Stockholm om att det fortfarande är brist på bostäder enligt LSS:
– Kommunerna tar inte sitt ansvar. LSS är en rättighetslagstiftning. Och dessutom följer inte kommunerna bostadsförsörjningslagen.

Den 23 oktober upprepade FUB ett krav sedan många år, att stoppa brottsdömda från att jobba på gruppbostäder i en debattartikel i GP

Krister Ekberg från FUB:s förbundsstyrelse intervjuades i augusti av Sveriges Radio om en ökning av rån mot personer med funktionsnedsättning.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skrev under hela året på bloggen reclaimLSS, bland annat om den stora mängden LSS-ärenden som hamnar i domstol. Eva Borgström påpekade i en artikel i en Stockholmstidning att FUB tycker att de som har LSS borde få rättshjälp.

FUB skrev också en debattartikel i maj om att kommunerna urholkar rätten till kontaktperson.

Den över ett år gamla LSS-utredningen skickades ut på remiss under sommaren 2020 och FUB var mycket kritiska. FUB bidrog givetvis med ett remissyttrande över LSS-utredningen.

Den 3 december 2020, på internationella funktionsrättsdagen, sa FUB att nu är det dags att regeringen tar reda på om funktionsrättkonventionen kan bli svensk lag. Det har snart gått 12 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige, men vardagen för människor med funktionsnedsättning har blivit allt svårare.

Risken att utsättas för våld är dubbelt så stor för barn med funktionsnedsättning än för andra barn. FUB skrev i december 2020 en debattartikel tillsammans med RBU, Allmänna barnhuset, Bräcke diakoni, Funktionsrätt Sverige och Folke BernadottestiftelsenSkydda funktionsnedsatta barn mot våld – debattartikel på Altinget.se

Elisabeth Broberg, Årets Inre Ringen-aktivist 2020, blev intervjuad av Borås tidning: ”Jag blir alldeles rörd, nästan till tårar”

SVT Nyheter Småland rapporterade om Kennerth Björn, som utsågs till Årets FUB-aktivist 2020: Här överraskas årets FUB-aktivist – lång kamp för funktionsnedsatta

 

Några av FUB:s debattartiklar och andra debattinlägg under 2019:

Debatt om Samhall i Expressen: Ställ inte grupper mot varandra, L tillsammans med DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och 18 andra organisationer skrev vi att regeringen ska ta sitt ansvar för att fler ska få hjälpmedel: ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” – debattartikel i Dagens Medicin

FUB har flera gånger kommenterat problemen med aktivitets- och sjukersättning:
Klappjakten fortsätter
Försäkringskassan driver arbetslinjen för långt
Försäkringskassan för snabba ta bort ersättning

FUB har debatterat kraven på kompetens för personal i bostäder enligt LSS, både med brev till Socialutskottet och i media. I december fick vi äntligen se ett framsteg på området. Nu ska personalens kompetens kartläggas.

Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga – debattartikel på Altinget som FUB skrev under tillsammans med flera andra organisationer. I december fick vi bevis för att det lönar sig att säga ifrån! Även anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska omfattas, skriver Lena Hallengren (S) och Lina Nordquist (L).

FUB kommenterade bristen på bostäder och risken för institutioner i tidnigen Hem&Hyra.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver ofta på Reclaim LSS. Han skriver också ibland på HejaOlika. Ofta handlar inläggen om ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat: Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom och Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen.

Tillsammans med flera andra organisationer skrev vi ett brev till statsminister Stefan Löfven om mänskliga rättigheter.

Personer som behöver stöd för att klara vardagen har lika stor rätt som andra att få skydd och hjälp om det blir en kris i samhället, skrev vi om den 5 september ihop med ABH Utbildning och RådgivningFöräldrakraft/hejaolika.se och  STIL: ”Alla medborgare har rätt till skydd i en kris” – debattartikel i Dagens Samhälle

Svenska DownföreningenAutism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB i gemensam debattartikel på SVT Opinion ett år efter att Eric Torell sköts till döds: ”Oavsett hur domen faller så tog en poliskula Erics liv” – debattartikel på SVT Opinion Poliser och domstolar behöver kunna mer om intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra liknande diagnoser.

FUB kommenterade att flera kommuner struntar i fattiga DV-deltagare, när de struntar i att dela ut de pengar som var tänkta för deltagare i daglig verksamhet.

Om en skola för alla: Uttalande med anledning av tilläggsdirektiv om att stärka grund- och gymnasiesärskolan.

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, intervjuades av Assistanskoll om hur FUB ser på bostäder enligt LSS: Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?” – intervju på Assistanskoll

Efter att RFSL meddelat att de inte kommer till politikerveckan i Almedalen skrev FUB ett uttalande om att det är problematiskt att organisationer som står upp för mänskliga rättigheter tvingas bort av nazistiska grupper och att personer med funktionsnedsättning har blivit hånade och hotade av nazisterna.

Regeringen behöver se till att LSS-personalen får den kunskap som Socialstyrelsen rekommenderar skrev den 15 maj FUB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR) om i en debattartikel på Altinget: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

Styrelsen för Inre Ringen Sverige skrev i maj att nu måste polisen läsa sig av Eric Torells död – debattartikel i Aftonbladet om att poliser behöver kunna mer om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och att personer med IF behöver mer kunskap om hur poliser arbetar.

Slösa inte mer tid på LSS-utredningens förslag! Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss, skrev Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens samhälle den 6 maj.

När Socialstyrelsens lägesrapport 2019 blev klar kommenterade FUB innehållet och lyfte även våra egna förslag på förändringar.

På internationella kvinnodagen den 8 mars påminde vi Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning i debattartikeln ”Alla kvinnor förjänar rätten till ett jämställt liv” i Dagens Samhälle. Flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. Riksförbundet FUB tycker att flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning ska prioriteras i arbetet för ökad jämställdhet.

FUB: ”Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna” – debattartikel om aktivitetsersättningen på Altinget
Uppdatering 13 mars 2019:
Försäkringskassans svarade på vår debattartikel. Replik: Försäkringskassan ”snyggar inte till” siffrorna
FUB:s slutreplik: ”Okunskap om LSS-gruppen”

Debattartikel efter skandalen med Dick: Hur många fler människor ska behöva fara illa? undrar Harald Strand, Riksförbundet FUB, och Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel i GP.

”Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor” – debattartikel på Dagens Samhälle Några rektorer från folkhögskolor skrev en debattartikel om ”register” över elever med funktionsnedsättning. FUB och tre andra funktionsrättsorganisationer redde ut vad som egentligen gäller tillsammans med Autism- och AspergerförbundetRiksförbundet Attention och Afasiförbundet.

Östersund kommun försökte styra människors liv genom att säga att anhöriga inte får vara personliga assistenter. Men kommunen bryter mot lagen med beslutet. Det finns heller ingen anledning att tro att anhöriga är sämre assistenter – tvärtom. Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand och förbundsjurist Julia Henriksson skriver om det här i en debattartikel: Kommunen kan inte avgöra vem som är bäst assistent – debattartikel i Dagens Samhälle I Assistanskoll diskuterar Eva Borgström, FUB: ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”  Uppdatering maj 2019: IVO beslutar att kommunen inte kan göra en sådan begränsning.

När LSS-utredningen lämnat över sina förslag till regeringen kommenterade FUB: LSS-utredningen är klar – släng den i papperskorgen!
– Det blev tyvärr lika illa som vi trodde det skulle bli, i vissa delar till och med värre, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand.

Klicka här och sedan på Läs mer för att läsa FUB:s kommentar om LSS-utredningens förslag. Läs också Assistanskolls intervju med Eva Borgström, FUB, om FUB:s bild av LSS-utredningen: ”Man måste se LSS som en helhet”

Läs också FUB:s analys av LSS-utredningen och FUB:s kommentar av regeringesöverenskommelsen i januariavtalet.

 

Några av FUB:s debattartiklar och andra debattinlägg under 2018:

Rösträtten firar inte alls 100 år! – artikel på SVT Opinion
Riksdagen bestämde för 100 år sedan att också kvinnor skulle få rösta. Det var en historisk händelse. Men det blev inte lika rösträtt för alla 1918. I december skrev vi på SVT Opinion om varför vi inte firade rösträtten 100 år när regeringen gjorde det, tillsammans med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder och Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver ofta på Reclaim LSS. Han skriver också ibland på HejaOlikaDetta är några av de senaste inläggen.

FUB och många andra: Släng LSS-förslagen i papperskorgen!
FUB är en av 19 funktionsrättsorganisationer som tycker att LSS-utredningens förslag ska slängas i papperskorgen, vilket vi skrev om i en debattartikel i Metro.

FUB i debatten: Ge chans att studera vidare efter gymnasiesärskolan
Det finns elever som inte alls kan gå yrkeshögskola och universitet. Nästa regering måste se till att även elever från gymnasiesärskolan får den chansen, skrev FUB på Altinget i november.

FUB i debatten: Vägled LSS-handläggarna!
En bra relation till sin LSS-handläggare är viktigt. Men långt ifrån alla LSS-handläggare har den kunskap de behöver. FUB tycker att alla LSS-handläggare måste få rätt kunskap oc det skrev vi om i tidningen Socionomen.

FUB i debatten: Så stoppas vanvården i LSS-bostäder
I en debattartikel i ETC skrev FUB:s förbundsordförande Harald Strand och intressepolitiska samordnare Eva Borgström om hur vi ska slippa se vanvård och kränkningar som de Uppdrag granskning berättade om den 31 oktober.

FUB kommenterar: Kommunerna trotsar LSS för att spara pengar
– Idag är det många kommuner som trotsar lagen LSS och sparar pengar, och då blir det så här, sa Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande, efter att ha sett Uppdrag granskning med rubriken ”Bakom stängda dörrar” 31 oktober 2018. FUB kräver en genomgripande satsning för att höja kvalitet och kompetens.

FUB i debatten: Kontantlöst samhälle begränsar
FUB:s förbundsordförande Harald Strand uppmärksammade problemen med det kontantlösa samhället.

FUB kommenterar: Malmborg svarar, men LSS-förslagen blir inte bra
LSS-utredaren Gunilla Malmborg svarade på kritiken från funktionsrättsorganisationerna. Men vi i FUB ser flera problem.

Regeringen hissar flaggan 71 år för tidigt!
Regeringen vill göra den 17 december 2018 till en tillfällig flaggdag i Sverige för att fira att det är 100 år sedan alla i Sverige fick rösträtt. Vi tycker att det är en fin idé, men den kommer 71 år för tidigt. Om regeringen kunde sin historia hade de vetat att allmän och lika rösträtt för alla i Sverige inte kom förrän 1989. Då fick även personer med funktionsnedsättningar rösta.

Trött på okunskap
FUB:s förbundsordförande Harald Strand är trött på okunniga debattinlägg:
–Ledarskribenter i media har ett antal år retat mig för deras okunskap om LSS! Men frågan är om inte en ny ledare i Gotlands Allehanda skriven av Mats Linder just nu toppar listan till kaktuspriset, säger Harald Strand.

”LSS-utredningen har inte förstått att kriget mot assistansen är över”
LSS-utredningen har havererat totalt. Utredningen kommer med förslag som skulle betyda slutet för personlig assistans och är dåliga för alla LSS-användare.Debattartikel i Svenska Dagbladet med 17 andra funktionsrättsorganisationer.

Bättre primärvård behövs
Primärvården i Sverige behöver få mer pengar och fler som arbetar där. Det skrev 727 allmänläkare som själva arbetar i primärvården på DN Debatt 28 september. Funktionsrätt Sverige och 15 medlemsförbund gav stöd till läkarna i en artikel i Dagens Samhälle.

FUB kommenterar: Bra med fler chanser till vuxenutbildning
Komvuxutredningen ger förslag på vad som kan ändras för att utbildning för vuxna ska bli bättre.

Debatt: Lyssna på oss med intellektuell funktionsnedsättning
Deltagarna från FUB:s demokratiläger har skrivit en debattartikel i tidningen Metro. Deltagarna vill att politiker och beslutsfattare ska lyssna på dem. Unga med intellektuell funktionsnedsättning känner sig inte inkluderade i samhället. Det är viktigt när det är val i Sverige att alla människor får möjlighet att vara delaktiga.

FUB kommenterar: Visa nu vad ni tänker göra, politiker
Efter att Centerpartiet och Miljöpartiet sagt att de kan satsa upp till en miljard kronor mer på LSS svarade Lena Hallengren att hon kan tänka sig acceptera de båda partiernas förslag. Hon sa också att Socialdemokraterna vill ändra lagen så att andning och sondmatning ger rätt till assistans.
Riksförbundet FUB kan konstatera att när politiker och media tillsammans är beredda att lyssna på dem som har kunskap om vad det innebär att leva med en omfattande funktionsnedsättning, då ger det snabbt resultat.
Nu efterlyser vi en tydlig strategi från alla partier för att leva upp till LSS ursprungliga intentioner. Skadan som redan har drabbat dem som har förlorat sin assistansersättning, behöver repareras.

FUB kommenterar: Barnboenden planeras inte, men risker finns
FUB har varnat för vad som kommer hända när allt barn fått assistans indragen, eller fått avslag på ansökan. Om föräldrar inte får det stöd de har rätt till, utan känner att enda alternativet är att barnet måste bo utanför hemmet, då har samhället misslyckats. Att det ens finns föräldrar som oroar sig för detta är mycket allvarligt! Men för tillfället verkar inte fler barnboenden byggas.

Mitt liv – en film om assistans
Markus Petersson, vice ordförande i Inre Ringen Sverige, har personlig assistans. Markus har gjort en film om sitt liv.

Pengar från regeringen höjer inte hab-ersättningen
Riksförbundet FUB kommentarade att många kommuner struntar i pengarna från regeringen.

Harald Strand: Fel om LSS och konstiga förslag sprids
Harald Strand, förbundsordförande Riksförbundet FUB reagerar på Micael Kallins artikel om LSS.

Självbestämmande utan förutsättningar att själv bestämma – debattartikel på tidningen Altinget.se 18 juli 2018
Den som får stöd enligt LSS har rätt att bestämma själv över sitt liv. Men skyller en del personal på ”självbestämmande” för att slippa göra sitt jobb? Det verkar så, skriver FUB.

Inre Ringen Sveriges debattartikel tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Dagens Samhälle den 27 juni 2018: Tala till kommunens väljare så att alla förstår!
”Alla som fyllt 18 år har rösträtt. Men hur ska man kunna rösta om man inte förstår vad ni som politiker säger och menar. Kära lokalpolitiker, du kan få fler röster i höstens val om du talar och skriver på ett enklare språk, så att din lokala politik blir begriplig för alla väljare. Tala till kommunens väljare så att alla förstår!”

Debattartikel på Altinget den 27 juni 2018: Daglig verksamhet är bortprioriterat!
Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen. Det är en viktig del av vardagen för många personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men många dagliga verksamheter är inte tillräckligt bra. FUB vill att politiker lyfter fram LSS-insatsen daglig verksamhet.

Debattartikel i Skolvärlden den 25 juni 2018: Elever i grund- och gymnasiesärskolan osynliga i debatten!
Enligt skollagen har alla elever i Sverige rätt till en jämlik utbildning. Alla elever ska ha samma möjlighet att utvecklas. Men för många elever i särskolan är det inte så. Många rapporter visar att undervisningen i särskolan ofta brister och det saknas lärare med rätt kunskap. FUB uppmanar alla partier att ta sitt ansvar och garantera att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en jämlik utbildning!

Debattartikel i Dagens Samhälle den 20 juni 2018: Bygg fler gruppbostäder!
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har som alla andra en önskan att flytta hemifrån. Men det går inte för många. Det finns inte tillräckligt med gruppbostäder och servicebostäder i många kommuner. Trots att alla kommuner enligt lag har ett ansvar för bostäderna i deras kommun.

FUB kommenterar 18 juni 2018: Värna om den personliga assistansen!
Harald Strand kommenterar en insändare av Inre Ringen Sveriges vice ordförande Markus Petersson.

Okunskap dödar – debattartikel på Altinget.se den 8 juni 2018
Hur mycket stöd till bra hälsa en person får, det beror på vilken kommun personen bor i och vilket landsting personen tillhör. Det är olika hur mycket kunskap personalen på gruppbostaden har.

Debattartikel i Metro 17 maj 2018: Ska vi med utvecklingsstörning bara vara tacksamma och hålla tyst?
Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige (våra medlemmar som själva har intellektuell funktionsnedsättning), skriver om ensamhet och att allt färre får kontaktperson och ledsagning.

Alla måste ges möjlighet att vara digitalt delaktiga – debattartikel i Dagens Samhälle den 3 maj 2018
Digital delaktighet borde vara självklart för alla, även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det borde vara självklart att kunna köpa biljetter, leta reda på filmer, lyssna på musik och hitta information via internet. Men så är det inte idag. En ny undersökning från Begripsam visar att personer som har gått i särskolan, har daglig verksamhet och bor i gruppbostad, ofta inte är digitalt delaktiga. Debattartikel tillsammans med Begripsam och projektet Digi-JAG.

Debattartikel om LSS på Altinget.se den 18 april 2018
LSS-insatserna är ofta avgörande för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer ska få en fungerande vardag. Det här berättar FUB om i den nya rapporten ”500 röster om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder”. Men domstolspraxis och kommunala riktlinjer har påverkat tillämpningen av LSS negativt, skriver FUB.

FUB kommenterar 13 april 2018: Bra dom om sondmatning
– Detta innebär en stor lättnad för många, säger Riksförbundet FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson.

Bekämpa fattigdom – debattartikel i Dagens ETC den 9 april 2018
Många med utvecklingsstörning går flera tusen kronor back varje månad och kan inte själva påverka vad de tjänar eller vad till exempel hyran kostar.

Funktionsrätt Sverige skrev i en debattartikel 26 mars 2018 att LSS måste återupprättas: LSS borde exporteras, inte decimeras
FUB är ett av 41 medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

Debattartikel i Dagens Samhälle 22 mars 2018: Minska personalomsättning i LSS-verksamhet
För att LSS-användare ska få bra stöd behövs personal som stannar kvar, som kan sitt jobb och har bra stöd av sina chefer.

Debattartikel i Uppsala Nya Tidning 28 februari 2018: Ett rättsligt tomrum om föräldraansvar
FUB har låtit juristen och forskaren Monica Larsson undersöka hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används när familjer får avslag. Hon visar att det är väldigt olika hur LSS-handläggare tolkar föräldraansvar, och många kan för lite om barn med funktionsnedsättning.

Sämre LSS-stöd för barn med nytt förslag – uttalande 20 febaruari 2018
I sin iver att begränsa personlig assistans har utredningen genom ett grumligt resonemang fråntagit barn under 12 år rätten till denna insats.

FUB kommenterar Kalla Fakta om assistans (23 januari 2018)
Det är oerhört allvarligt om regeringen under lång tid har använt felaktiga siffror för att den vägen vinna allmänhetens stöd för nedskärningar inom assistansersättningen.

Fel att hindra anhöriga som assistenter – uttalande om assistansutredning (17 januari 2018)