Debattartiklar

Några av FUB:s debattartiklar och andra debattinlägg under 2019:

Debatt om Samhall i Expressen: Ställ inte grupper mot varandra, L tillsammans med DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och 18 andra organisationer skrev vi att regeringen ska ta sitt ansvar för att fler ska få hjälpmedel: ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” – debattartikel i Dagens Medicin

FUB har flera gånger kommenterat problemen med aktivitets- och sjukersättning:
Klappjakten fortsätter
Försäkringskassan driver arbetslinjen för långt
Försäkringskassan för snabba ta bort ersättning

FUB har debatterat kraven på kompetens för personal i bostäder enligt LSS, både med brev till Socialutskottet och i media. I december fick vi äntligen se ett framsteg på området. Nu ska personalens kompetens kartläggas.

Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga – debattartikel på Altinget som FUB skrev under tillsammans med flera andra organisationer. I december fick vi bevis för att det lönar sig att säga ifrån! Även anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska omfattas, skriver Lena Hallengren (S) och Lina Nordquist (L).

FUB kommenterade bristen på bostäder och risken för institutioner i tidnigen Hem&Hyra.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver ofta på Reclaim LSS. Han skriver också ibland på HejaOlika. Ofta handlar inläggen om ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat: Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom och Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen.

Tillsammans med flera andra organisationer skrev vi ett brev till statsminister Stefan Löfven om mänskliga rättigheter.

Personer som behöver stöd för att klara vardagen har lika stor rätt som andra att få skydd och hjälp om det blir en kris i samhället, skrev vi om den 5 september ihop med ABH Utbildning och RådgivningFöräldrakraft/hejaolika.se och  STIL: ”Alla medborgare har rätt till skydd i en kris” – debattartikel i Dagens Samhälle

Svenska DownföreningenAutism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB i gemensam debattartikel på SVT Opinion ett år efter att Eric Torell sköts till döds: ”Oavsett hur domen faller så tog en poliskula Erics liv” – debattartikel på SVT Opinion Poliser och domstolar behöver kunna mer om intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra liknande diagnoser.

FUB kommenterade att flera kommuner struntar i fattiga DV-deltagare, när de struntar i att dela ut de pengar som var tänkta för deltagare i daglig verksamhet.

Om en skola för alla: Uttalande med anledning av tilläggsdirektiv om att stärka grund- och gymnasiesärskolan.

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, intervjuades av Assistanskoll om hur FUB ser på bostäder enligt LSS: Eva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?” – intervju på Assistanskoll

Efter att RFSL meddelat att de inte kommer till politikerveckan i Almedalen skrev FUB ett uttalande om att det är problematiskt att organisationer som står upp för mänskliga rättigheter tvingas bort av nazistiska grupper och att personer med funktionsnedsättning har blivit hånade och hotade av nazisterna.

Regeringen behöver se till att LSS-personalen får den kunskap som Socialstyrelsen rekommenderar skrev den 15 maj FUB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR) om i en debattartikel på Altinget: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

Styrelsen för Inre Ringen Sverige skrev i maj att nu måste polisen läsa sig av Eric Torells död – debattartikel i Aftonbladet om att poliser behöver kunna mer om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och att personer med IF behöver mer kunskap om hur poliser arbetar.

Slösa inte mer tid på LSS-utredningens förslag! Meningslöst att skicka LSS-utredningen på remiss, skrev Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens samhälle den 6 maj.

När Socialstyrelsens lägesrapport 2019 blev klar kommenterade FUB innehållet och lyfte även våra egna förslag på förändringar.

På internationella kvinnodagen den 8 mars påminde vi Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning i debattartikeln ”Alla kvinnor förjänar rätten till ett jämställt liv” i Dagens Samhälle. Flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är extra utsatta. Riksförbundet FUB tycker att flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning ska prioriteras i arbetet för ökad jämställdhet.

FUB: ”Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna” – debattartikel om aktivitetsersättningen på Altinget
Uppdatering 13 mars 2019:
Försäkringskassans svarade på vår debattartikel. Replik: Försäkringskassan ”snyggar inte till” siffrorna
FUB:s slutreplik: ”Okunskap om LSS-gruppen”

Debattartikel efter skandalen med Dick: Hur många fler människor ska behöva fara illa? undrar Harald Strand, Riksförbundet FUB, och Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel i GP.

”Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor” – debattartikel på Dagens Samhälle Några rektorer från folkhögskolor skrev en debattartikel om ”register” över elever med funktionsnedsättning. FUB och tre andra funktionsrättsorganisationer redde ut vad som egentligen gäller tillsammans med Autism- och AspergerförbundetRiksförbundet Attention och Afasiförbundet.

Östersund kommun försökte styra människors liv genom att säga att anhöriga inte får vara personliga assistenter. Men kommunen bryter mot lagen med beslutet. Det finns heller ingen anledning att tro att anhöriga är sämre assistenter – tvärtom. Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand och förbundsjurist Julia Henriksson skriver om det här i en debattartikel: Kommunen kan inte avgöra vem som är bäst assistent – debattartikel i Dagens Samhälle I Assistanskoll diskuterar Eva Borgström, FUB: ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”  Uppdatering maj 2019: IVO beslutar att kommunen inte kan göra en sådan begränsning.

När LSS-utredningen lämnat över sina förslag till regeringen kommenterade FUB: LSS-utredningen är klar – släng den i papperskorgen!
– Det blev tyvärr lika illa som vi trodde det skulle bli, i vissa delar till och med värre, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand.

Klicka här och sedan på Läs mer för att läsa FUB:s kommentar om LSS-utredningens förslag. Läs också Assistanskolls intervju med Eva Borgström, FUB, om FUB:s bild av LSS-utredningen: ”Man måste se LSS som en helhet”

Läs också FUB:s analys av LSS-utredningen och FUB:s kommentar av regeringesöverenskommelsen i januariavtalet.

Några av FUB:s debattartiklar och andra debattinlägg under 2018:

Rösträtten firar inte alls 100 år! – artikel på SVT Opinion
Riksdagen bestämde för 100 år sedan att också kvinnor skulle få rösta. Det var en historisk händelse. Men det blev inte lika rösträtt för alla 1918. I december skrev vi på SVT Opinion om varför vi inte firade rösträtten 100 år när regeringen gjorde det, tillsammans med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder och Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver ofta på Reclaim LSS. Han skriver också ibland på HejaOlikaDetta är några av de senaste inläggen.

FUB och många andra: Släng LSS-förslagen i papperskorgen!
FUB är en av 19 funktionsrättsorganisationer som tycker att LSS-utredningens förslag ska slängas i papperskorgen, vilket vi skrev om i en debattartikel i Metro.

FUB i debatten: Ge chans att studera vidare efter gymnasiesärskolan
Det finns elever som inte alls kan gå yrkeshögskola och universitet. Nästa regering måste se till att även elever från gymnasiesärskolan får den chansen, skrev FUB på Altinget i november.

FUB i debatten: Vägled LSS-handläggarna!
En bra relation till sin LSS-handläggare är viktigt. Men långt ifrån alla LSS-handläggare har den kunskap de behöver. FUB tycker att alla LSS-handläggare måste få rätt kunskap oc det skrev vi om i tidningen Socionomen.

FUB i debatten: Så stoppas vanvården i LSS-bostäder
I en debattartikel i ETC skrev FUB:s förbundsordförande Harald Strand och intressepolitiska samordnare Eva Borgström om hur vi ska slippa se vanvård och kränkningar som de Uppdrag granskning berättade om den 31 oktober.

FUB kommenterar: Kommunerna trotsar LSS för att spara pengar
– Idag är det många kommuner som trotsar lagen LSS och sparar pengar, och då blir det så här, sa Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande, efter att ha sett Uppdrag granskning med rubriken ”Bakom stängda dörrar” 31 oktober 2018. FUB kräver en genomgripande satsning för att höja kvalitet och kompetens.

FUB i debatten: Kontantlöst samhälle begränsar
FUB:s förbundsordförande Harald Strand uppmärksammade problemen med det kontantlösa samhället.

FUB kommenterar: Malmborg svarar, men LSS-förslagen blir inte bra
LSS-utredaren Gunilla Malmborg svarade på kritiken från funktionsrättsorganisationerna. Men vi i FUB ser flera problem.

Regeringen hissar flaggan 71 år för tidigt!
Regeringen vill göra den 17 december 2018 till en tillfällig flaggdag i Sverige för att fira att det är 100 år sedan alla i Sverige fick rösträtt. Vi tycker att det är en fin idé, men den kommer 71 år för tidigt. Om regeringen kunde sin historia hade de vetat att allmän och lika rösträtt för alla i Sverige inte kom förrän 1989. Då fick även personer med funktionsnedsättningar rösta.

Trött på okunskap
FUB:s förbundsordförande Harald Strand är trött på okunniga debattinlägg:
–Ledarskribenter i media har ett antal år retat mig för deras okunskap om LSS! Men frågan är om inte en ny ledare i Gotlands Allehanda skriven av Mats Linder just nu toppar listan till kaktuspriset, säger Harald Strand.

”LSS-utredningen har inte förstått att kriget mot assistansen är över”
LSS-utredningen har havererat totalt. Utredningen kommer med förslag som skulle betyda slutet för personlig assistans och är dåliga för alla LSS-användare.Debattartikel i Svenska Dagbladet med 17 andra funktionsrättsorganisationer.

Bättre primärvård behövs
Primärvården i Sverige behöver få mer pengar och fler som arbetar där. Det skrev 727 allmänläkare som själva arbetar i primärvården på DN Debatt 28 september. Funktionsrätt Sverige och 15 medlemsförbund gav stöd till läkarna i en artikel i Dagens Samhälle.

FUB kommenterar: Bra med fler chanser till vuxenutbildning
Komvuxutredningen ger förslag på vad som kan ändras för att utbildning för vuxna ska bli bättre.

Debatt: Lyssna på oss med intellektuell funktionsnedsättning
Deltagarna från FUB:s demokratiläger har skrivit en debattartikel i tidningen Metro. Deltagarna vill att politiker och beslutsfattare ska lyssna på dem. Unga med intellektuell funktionsnedsättning känner sig inte inkluderade i samhället. Det är viktigt när det är val i Sverige att alla människor får möjlighet att vara delaktiga.

FUB kommenterar: Visa nu vad ni tänker göra, politiker
Efter att Centerpartiet och Miljöpartiet sagt att de kan satsa upp till en miljard kronor mer på LSS svarade Lena Hallengren att hon kan tänka sig acceptera de båda partiernas förslag. Hon sa också att Socialdemokraterna vill ändra lagen så att andning och sondmatning ger rätt till assistans.
Riksförbundet FUB kan konstatera att när politiker och media tillsammans är beredda att lyssna på dem som har kunskap om vad det innebär att leva med en omfattande funktionsnedsättning, då ger det snabbt resultat.
Nu efterlyser vi en tydlig strategi från alla partier för att leva upp till LSS ursprungliga intentioner. Skadan som redan har drabbat dem som har förlorat sin assistansersättning, behöver repareras.

FUB kommenterar: Barnboenden planeras inte, men risker finns
FUB har varnat för vad som kommer hända när allt barn fått assistans indragen, eller fått avslag på ansökan. Om föräldrar inte får det stöd de har rätt till, utan känner att enda alternativet är att barnet måste bo utanför hemmet, då har samhället misslyckats. Att det ens finns föräldrar som oroar sig för detta är mycket allvarligt! Men för tillfället verkar inte fler barnboenden byggas.

Mitt liv – en film om assistans
Markus Petersson, vice ordförande i Inre Ringen Sverige, har personlig assistans. Markus har gjort en film om sitt liv.

Pengar från regeringen höjer inte hab-ersättningen
Riksförbundet FUB kommentarade att många kommuner struntar i pengarna från regeringen.

Harald Strand: Fel om LSS och konstiga förslag sprids
Harald Strand, förbundsordförande Riksförbundet FUB reagerar på Micael Kallins artikel om LSS.

Självbestämmande utan förutsättningar att själv bestämma – debattartikel på tidningen Altinget.se 18 juli 2018
Den som får stöd enligt LSS har rätt att bestämma själv över sitt liv. Men skyller en del personal på ”självbestämmande” för att slippa göra sitt jobb? Det verkar så, skriver FUB.

Inre Ringen Sveriges debattartikel tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Dagens Samhälle den 27 juni 2018: Tala till kommunens väljare så att alla förstår!
”Alla som fyllt 18 år har rösträtt. Men hur ska man kunna rösta om man inte förstår vad ni som politiker säger och menar. Kära lokalpolitiker, du kan få fler röster i höstens val om du talar och skriver på ett enklare språk, så att din lokala politik blir begriplig för alla väljare. Tala till kommunens väljare så att alla förstår!”

Debattartikel på Altinget den 27 juni 2018: Daglig verksamhet är bortprioriterat!
Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen. Det är en viktig del av vardagen för många personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men många dagliga verksamheter är inte tillräckligt bra. FUB vill att politiker lyfter fram LSS-insatsen daglig verksamhet.

Debattartikel i Skolvärlden den 25 juni 2018: Elever i grund- och gymnasiesärskolan osynliga i debatten!
Enligt skollagen har alla elever i Sverige rätt till en jämlik utbildning. Alla elever ska ha samma möjlighet att utvecklas. Men för många elever i särskolan är det inte så. Många rapporter visar att undervisningen i särskolan ofta brister och det saknas lärare med rätt kunskap. FUB uppmanar alla partier att ta sitt ansvar och garantera att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en jämlik utbildning!

Debattartikel i Dagens Samhälle den 20 juni 2018: Bygg fler gruppbostäder!
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har som alla andra en önskan att flytta hemifrån. Men det går inte för många. Det finns inte tillräckligt med gruppbostäder och servicebostäder i många kommuner. Trots att alla kommuner enligt lag har ett ansvar för bostäderna i deras kommun.

FUB kommenterar 18 juni 2018: Värna om den personliga assistansen!
Harald Strand kommenterar en insändare av Inre Ringen Sveriges vice ordförande Markus Petersson.

Okunskap dödar – debattartikel på Altinget.se den 8 juni 2018
Hur mycket stöd till bra hälsa en person får, det beror på vilken kommun personen bor i och vilket landsting personen tillhör. Det är olika hur mycket kunskap personalen på gruppbostaden har.

Debattartikel i Metro 17 maj 2018: Ska vi med utvecklingsstörning bara vara tacksamma och hålla tyst?
Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige (våra medlemmar som själva har intellektuell funktionsnedsättning), skriver om ensamhet och att allt färre får kontaktperson och ledsagning.

Alla måste ges möjlighet att vara digitalt delaktiga – debattartikel i Dagens Samhälle den 3 maj 2018
Digital delaktighet borde vara självklart för alla, även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det borde vara självklart att kunna köpa biljetter, leta reda på filmer, lyssna på musik och hitta information via internet. Men så är det inte idag. En ny undersökning från Begripsam visar att personer som har gått i särskolan, har daglig verksamhet och bor i gruppbostad, ofta inte är digitalt delaktiga. Debattartikel tillsammans med Begripsam och projektet Digi-JAG.

Debattartikel om LSS på Altinget.se den 18 april 2018
LSS-insatserna är ofta avgörande för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer ska få en fungerande vardag. Det här berättar FUB om i den nya rapporten ”500 röster om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder”. Men domstolspraxis och kommunala riktlinjer har påverkat tillämpningen av LSS negativt, skriver FUB.

FUB kommenterar 13 april 2018: Bra dom om sondmatning
– Detta innebär en stor lättnad för många, säger Riksförbundet FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson.

Bekämpa fattigdom – debattartikel i Dagens ETC den 9 april 2018
Många med utvecklingsstörning går flera tusen kronor back varje månad och kan inte själva påverka vad de tjänar eller vad till exempel hyran kostar.

Funktionsrätt Sverige skrev i en debattartikel 26 mars 2018 att LSS måste återupprättas: LSS borde exporteras, inte decimeras
FUB är ett av 41 medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

Debattartikel i Dagens Samhälle 22 mars 2018: Minska personalomsättning i LSS-verksamhet
För att LSS-användare ska få bra stöd behövs personal som stannar kvar, som kan sitt jobb och har bra stöd av sina chefer.

Debattartikel i Uppsala Nya Tidning 28 februari 2018: Ett rättsligt tomrum om föräldraansvar
FUB har låtit juristen och forskaren Monica Larsson undersöka hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används när familjer får avslag. Hon visar att det är väldigt olika hur LSS-handläggare tolkar föräldraansvar, och många kan för lite om barn med funktionsnedsättning.

Sämre LSS-stöd för barn med nytt förslag – uttalande 20 febaruari 2018
I sin iver att begränsa personlig assistans har utredningen genom ett grumligt resonemang fråntagit barn under 12 år rätten till denna insats.

FUB kommenterar Kalla Fakta om assistans (23 januari 2018)
Det är oerhört allvarligt om regeringen under lång tid har använt felaktiga siffror för att den vägen vinna allmänhetens stöd för nedskärningar inom assistansersättningen.

Fel att hindra anhöriga som assistenter – uttalande om assistansutredning (17 januari 2018)

Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se