Debatt och media

Några av FUB:s debattartiklar, medverkan i medier och uttalanden under 2020:

FUB har även under 2020 varit mycket aktiva i debatten, bland annat genom den nyinrättade rollen förbundssekreterare – Christina Heilborn började på FUB den 1 april 2020. Mycket har kretsat kring coronapandemin, men också andra viktiga arbetsområden för FUB.

Även många av FUB:s lokalföreningar medverkar i media och skriver debattinlägg, vilket vi delar framför allt via FUB:s Facebooksida.

En av de första sakerna som hände under året var att FUB:s ungdomsprojekt, Volymen på Max, spelade in en film tillsammans med Postkodlotteriet, som visades på TV4 den 8 februari under tv-programmet ”Postkodmiljonären”.

Tidigt under coronapandemin såg FUB med oro på att informationen om smitta och smittskydd inte var tillgänglig och begriplig för alla. Bland annat påpekade FUB:s förste vice ordförande Anders Lago i Sveriges Radios Klartext den 11 mars 2020 att varken Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177 Vårdguiden hade lättläst information.

FUB föreslog under våren att Socialstyrelsen ska göra en informationsfilm om skyddsutrustning. Efter samarbete med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kunde filmen ”Information om coronaviruset” lanseras i november. Filmen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

– Vi som har IF vill också förstå, sa Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige (FUB:s medlemmar som själva har IF).

FUB påpekade också tidigt att lösningar behövdes för föräldrar i coronakrisen, bland annat i en debattartikel tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning, och i ett brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassan om ersättning för vård av barn (VAB) för att kunna vara hemma med barn som är känsliga för infektioner.

Lite senare under våren skrev FUB och Autism- och Aspergerförbundet till Skolverket om oron att många kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna.

Eftersom FUB tidigt förstod att personer med IF var en riskgrupp var FUB aktiva genom att kommentera riktlinjer för intensivvården och skriva till Socialstyrelsen om behovet av riktlinjer för personal i LSS-bostäder och om information för sjukvårdspersonal som möter personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tillsammans med Eva Flygare Wallén, forskare på Karolinska Institutet, skrev FUB också en debattartikel om skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder.

När media rapporterade om att riktlinjer för sjukhusvård användes fel, så reagerade FUB: Oetiskt att riktlinjer används fel

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i P4 Stockholm och på hejaolika.se i slutet av mars 2020, om tog upp flera saker som behövde göras under coronapandemin. I augusti 2020 kunde Eva berätta mer på hejaolika.se hur pandemin drabbat personer med intellektuell funktionsnedsättning.

När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ville ha ändringar i LSS på grund av coronakrisen skickade FUB kommentarer på förslagen till socialminister Lena Hallengren, som senare sa att regeringen inte kommer att godkänna SKR:s önskemål.  SKR svarade på FUB:s kommentar på sin webbplats: Vi behöver hjälpas åt, FUB

Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb? frågade FUB och Svenska Downföreningen, i en debattartikel i Expressen den 29 april 2020. I en artikel i DN intervjuades både FUB:s och Svenska Downföreningens ordföranden om oron över smitta. I juni bekräftades den oron av en undersökning från fackförbundet Kommunal.

FUB skrev i juli tillsammans med 24 andra organisationer ett öppet brev till regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med frågor om skydd mot smitta och ersättning för anhöriga under coronakrisen och kommenterade i augusti att de orättvisa reglerna för ersättning är risk.

När chans till vaccinering började närma sig under hösten påpekade FUB flera gånger att personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt de som har Downs syndrom, har mycket högre risk att bli allvarligt sjuka eller dö av covid-19 och behöver få vaccin tidigt. I december kom slutligen besked att personer som har LSS-insatser får vaccin i fas 2, vilket vi är övertygade inte hade skett utan FUB:s och Svenska Downföreningens påtryckningar.

FUB har alltså pekat på flera viktiga saker under pandemin, som till exempel att det behövs statistik om smitta bland personer som bor i LSS-bostad och FUB:s enkät till anhöriga och personal visade att det är brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder. I DN intervjuades bland andra FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson om att anhöriga hade svårt att få information om smitta på LSS-boenden.

Enkäten till personer med intellektuell funktionsnedsättning under sommaren 2020, visade att många kände sig ensamma: Det är för jäkligt rent ut sagt, kommenterade Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige i Klartext den 2 september 2020.

Att många har mått dåligt på grund av besöksförbud i LSS-bostäder skrev FUB en debattartikel om i ETC i september 2020.

När IVO hade granskat äldreomsorgen påpekade FUB att IVO också måste undersöka om personer som bor i LSS-bostäder också fått sämre vård under coronapandemin.

I november skickades så FUB:s rapport till coronakommissionen:

– Grundläggande principer om alla människors lika värde och rätt till självbestämmande har åsidosatts. Situationen för personer som redan är utsatta har förvärrats, sa Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB har också debatterat den digitala klyftan i samhället, bland annat i juni med ett öppet brev till Anders Ygeman, digitaliseringsminister, tillsammans med Svenska Downföreningen, och i ett brev till Digitaliseringsrådet tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i juli. I februari skrev FUB tillsammans med många andra en debattartikel om ett nationellt kunskapscentrum om digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning: Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, Ekström?

FUB och projektet Anpassad IT DigiJag kämpade för att utbildningen på Mora folkhögskola skulle leva kvar och utbildningen räddades ett år till.

FUB skrev också till socialminister Lena Hallengren med förslag om habiliteringsersättningen under pandemin, att det ska vara enklare för kommunerna att söka de extra statliga pengarna och att kommunerna skulle få mer tid på sig. I december kommenterade FUB:s ombudsman Judith Timoney i P4 att flera kommuner missat eller till och med valt bort att söka de extra pengarna för habiliteringsersättning.

Lena Hallengren fick också brev i maj 2020 från FUB med en påminnelse om att ett ”LSS-lyft” behövs, efter att regeringen satsade på ett omsorgslyft för äldreomsorgen. FUB var glada att Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka kompetens för personal som arbetar i bostäder enligt LSS, och bidrog under hösten 2020 med kunskap och erfarenheter.

Även ekonomin för personer med IF har varit en fråga under 2020. ”Ta bort straffskatten på alla som inte kan jobba” skrev Inre Ringen Sverige och FUB på DN Åsikt den 3 januari 2020. I september kommenterade FUB budgetpropositionen: Fortfarande är många personer med intellektuell funktionsnedsättning fattiga, men det verkar inte finnas politisk vilja att göra något åt det. FUB:s förbundsordförande skrev också debattartiklar tillsammans med lokala FUB-ordföranden om den olagliga fattigdomen.

SVT Nyheter Öst gjorde flera reportage om unga vuxna med funktionsnedsättning som blir av med sin aktivitetsersättning, och en rapport från Inspektionen för socialförsäkring kritiserade både Försäkringskassan och regeringen. Elisabeth Ingvarsson, rättsombud och förbundsstyrelseledamot kommenterade i ett inslag i SVT Nyheter: FUB: ”Inte lagen det är fel på – utan Försäkringskassans handläggning”

Även Aftonbladet uppmärksammade FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” på ledarplats: I Sverige döms vissa till fattigdom

I början av 2020 skrev FUB en debattartikel om att det är en skandal att kränkningarna av autistiske Dick har kunnat fortgå. Harald Strand, FUB:s förbundsordförande intervjuades av Hejaolika.se om våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden: Två år efter löftet – problemen har förvärrats Under hösten 2020 startade en rättegång om vad som hände Dick Nordh. FUB:s förbundsordförande Harald Strand kommenterade och i ett inslag i Klartext den 14 oktober kommenterade FUB:s Eva Borgström. Dessutom uttalande sig FUB om ytterligare ett fall av missförhållanden: Ännu ett svek

FUB:s ombudsman för skola och utbildning Robert Öberg välkomnade i oktober ökad möjlighet till jobb via komvux. Möjligheten att gå på folkhögskola debatterades också i november av Jeanette Persson, FUB Lund samt medlem i FUB:s skolkommitté, tillsammans med Furuboda Folkhögskola: Ansvariga hoppas att någon annan ska betala I december kom goda nyheter om regeringen att gett Folkbildningsrådet i uppdrag att ta reda på om det finns utbildningar på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning, och om de har möjlighet att gå utbildningarna.

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i juli 2020 av P4 Stockholm om att det fortfarande är brist på bostäder enligt LSS:
– Kommunerna tar inte sitt ansvar. LSS är en rättighetslagstiftning. Och dessutom följer inte kommunerna bostadsförsörjningslagen.

Den 23 oktober upprepade FUB ett krav sedan många år, att stoppa brottsdömda från att jobba på gruppbostäder i en debattartikel i GP

Krister Ekberg från FUB:s förbundsstyrelse intervjuades i augusti av Sveriges Radio om en ökning av rån mot personer med funktionsnedsättning.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skrev under hela året på bloggen reclaimLSS, bland annat om den stora mängden LSS-ärenden som hamnar i domstol. Eva Borgström påpekade i en artikel i en Stockholmstidning att FUB tycker att de som har LSS borde få rättshjälp.

FUB skrev också en debattartikel i maj om att kommunerna urholkar rätten till kontaktperson.

Den över ett år gamla LSS-utredningen skickades ut på remiss under sommaren 2020 och FUB var mycket kritiska. FUB bidrog givetvis med ett remissyttrande över LSS-utredningen.

Den 3 december 2020, på internationella funktionsrättsdagen, sa FUB att nu är det dags att regeringen tar reda på om funktionsrättkonventionen kan bli svensk lag. Det har snart gått 12 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige, men vardagen för människor med funktionsnedsättning har blivit allt svårare.

Risken att utsättas för våld är dubbelt så stor för barn med funktionsnedsättning än för andra barn. FUB skrev i december 2020 en debattartikel tillsammans med RBU, Allmänna barnhuset, Bräcke diakoni, Funktionsrätt Sverige och Folke BernadottestiftelsenSkydda funktionsnedsatta barn mot våld – debattartikel på Altinget.se

Elisabeth Broberg, Årets Inre Ringen-aktivist 2020, blev intervjuad av Borås tidning: ”Jag blir alldeles rörd, nästan till tårar”

SVT Nyheter Småland rapporterade om Kennerth Björn, som utsågs till Årets FUB-aktivist 2020: Här överraskas årets FUB-aktivist – lång kamp för funktionsnedsatta

 

Under Läs mer finns tillbakablickar på FUB:s bidrag i debatten och medverkan i medier under 2018 och 2019.

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 1 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se