Hoppa till innehåll

Mitt val

Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla. Det är viktigt för att demokratin ska fungera bra.

Läs mer här om Mitt val.

www.mittval.nu kan du också göra annat, till exempel kolla om du vet vilka som bestämmer vad i samhället.

Vill ni starta en Mitt val-cirkel i er FUB-förening eller Inre Ringen-sektion? Kontakta din SV-avdelning!

Mitt Val finns också på Facebook, klicka här.

Mer information om Mitt val finns också på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats.

Nyhet maj 2022: Studieförbundet Vuxenskolan och FUB har samlat tips och råd om hur chefer för LSS och du som arbetar i gruppbostad eller daglig verksamhet kan stödja valdeltagandet. Läs mer på SV:s webbplats om Mitt val.

Se också Kjell Stjernholm från Studieförbundet Vuxenskolan berätta om Mitt val i den här filmen:

Läs mer

Studiecirkeln Mitt val innehåller bland annat:

  • Hur fungerar demokrati?
  • Hur kan vi bidra till att demokratin fungerar?
  • Hur kan vi påverka de som bestämmer?
  • Vem får rösta?
  • Varför ska du rösta?
  • Vad är riksdagen?
  • Vad är regeringen?
  • Vad är EU?

Cirkeldeltagarna tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor.

Cirkeldeltagarna bjuder också in politiker och ställer frågor till dem.

Innan valdiskussionen tränar deltagarna på att säga vad de tycker och att diskutera med andra.

Politikerna kan gå utbildningen ”Bli en lättläst politiker” för att kunna svara och diskutera på enkel svenska.