2018 är valår – nu är det hög tid för Regeringen att agera!

Det har visat sig att Regeringens ord och löfte inte hålls av deras egen myndighet. Man fortsätter att dra in och neka assistans som om inget har hänt. Varför gör inte Riksdagen något och går emot Regeringen? Partierna som inte sitter i Regeringen säger att man är överens om assistans och LSS. Ändå gör dom inget, skriver Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB i Unik nummer 6 2017.

Regeringens utredare Stig Svensson vill dessutom nedvärdera anhöriga i sin roll som stöd till sina barn eller närstående. Bara för att det finns några som misssköter sig så ska alla inte bli drabbade. Här visar Regeringen en skrämmande okunskap och syn när det gäller föräldrarollen, men även när det gäller andra närståendes insatser för att anhöriga med funktionsnedsättningar ska få ett bra stöd, som bygger på långvarig kompetens om den enskilda personens stödbehov och behov av exempelvis alternativ kommunikation. Det är ofta föräldrar och närstående som känner personen som behöver stöd bäst.

Nu ser vi även att bytet av LSS-utredare till Gunilla Malmborg, inte har spelat något roll, Hon har ännu inte begärt ändrade direktiv, vilket är hög tid för henne att göra. FUB kräver att direktiven skrivs om, så att syftet med utredningen istället handlar att stärka LSS-lagstiftningen, inte som nu rasera den. Det är samma order från Åsa Regnér som fortfarande gäller. Det är en skam för Regeringen att så många människor ska få sina liv slagna i spillror. 2018 är dessutom valår – vill man fortsätta att kalla Sverige för ett välfärdsland, så är det hög tid nu för Regeringen att vakna upp ur sin törnrosasömn och agera.

FUB var med och la grunden för en övervakande myndighet för mänskliga rättigheter. Om myndigheten får rätt instruktioner så kan den även påverka det kommunala självstyret. En viktig fråga gäller även Domstolarna och deras utbildning i mänskliga rättigheter. Här behöver domarna fortlöpande utbildning i Konventionerna och även som FUB ser det, när det gäller LSS-lagstiftningen. (Läs mer på sid 18 i Unik nummer 6.)

Så 2018 kommer FUB att fortsätta sätta kraft bakom orden: Stärk LSS – Stärk oss!

Gott Nytt År!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se