Ett gott och värdigt liv

Ledaren i Unik nummer 4 2015 av Lillemor Holgersson:

Jag måste påminna er medlemmar om vad Jan-Åke Wendel skrev i sin ledare i Unik efter stämman i Luleå. Att stärka LSS och få fler medlemmar i FUB.

Med det i tankarna har vi gjort en översyn av vår organisation inom kansliet. Resultatet av den organisationsutveckling som personal och förbundsstyrelse arbetar med är att medlemmarna och det intressepolitiska arbetet ska få än högre prioritet, vilket ligger helt rätt i tiden.

Återta LSS

Jag har just avnjutit Intradagarna som aldrig gör någon besviken.

En av första dagens talare var Guy Lööv, sakkunnig på socialdepartementet, och han säger att det kommer att bli en utredning om LSS-lagen under nästa år. Då medlemmar måste vi ta plats i den utredningen; vi måste hjälpas åt så vi återtar den LSS-lag som vi hade från början.

Helena Harrysson, som var en annan av föreläsarna på Intradagarna vittnade på ett gripande sätt om att det är tuffare i dag att möta myndigheter. Detta medlemmar är väl något som vi alla känner igen. FUB:s viktigast uppgift är att fokusera på de mest angelägna frågorna. Alla i hela landet har ett ansvar för att återta LSS.

Ett gott och värdigt liv

Den centrala frågan för mig som medlem i FUB är att arbeta för att personer med utvecklingstörning skall få ett gott och värdigt liv. Jag vill precis som andra som föreläste på Intradagarna, som Lotta Löfgren Mårtensson och Lena Lagren, att personer med utvecklingsstörning skall få rätt till känslor, relationer och sexualitet och som Erik Löwenthal, att personer med utvecklingsstörning ska få använda det språk de är bra på.

Jag vill som Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB, att det personliga mötet är det mötet som måste prioriteras, framför tekniska lösningar.

Med fokus på viktiga frågor

När jag lyssnar till Malin Nystrand på Intradagarna känner jag att äntligen är det någon som förstår. En distriktsläkare från Göteborg som tar sig både tid och ansvar för att personer med utvecklingsstörning skall få det bra. (Se Unik nummer 1, 2015.)

Så vänner i hela FUB-rörelsen – vi har ett ansvar att fokusera på viktiga frågor. Vi måste alltid sätta de frågor som gagnar personer med utvecklingsstörning allra, allra främst.

Lillemor Holgersson
1:e vice ordförande
Mejl: lillemor.holgersson@fub.se
Telefon: 070-754 68 98

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se