Finansdepartementet tar fattigdomen på allvar

”Finansdepartementet har förstått problematiken, att det handlar om en bortglömd grupp som lever på marginalen” skriver Thomas Jansson i ledaren i Unik nummer 6 år 2014. Hur den ekonomiska situationen ska stärkas för FUB:s medlemmar, som idag är fångade i fattigdom, fick FUB nyligen chansen att diskutera under ett möte med berörda på finansdepartementet.

Mitt under brinnande regeringskris har FUB träffat finansdepartementet och diskuterat den allt tuffare ekonomin för personer med utvecklingsstörning. Även ett besök på socialdepartementet i början av december var mycket givande.

Mötet med finansdepartementet, för att prata om den svåra ekonomiska situation som många av våra medlemmar lever under, var mycket positivt. Finansdepartementet visade förståelse för de ekonomiska problemen för våra medlemmar, som vi tydligt beskriver i FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom”. Tjänstemännen på finansdepartementet tog till sig de fakta som presenteras i FUB- rapporten och förstod vilka ekonomiska svårigheter som många i vår målgrupp lever med.

Finansdepartementet gav löftet att lyfta våra frågeställningar till finansminister Magdalena Andersson, samt att ge ett svar till FUB hur de ser på de uppgifter vi fört fram, och vilka åtgärder som man kan vidta för att stärka ekonomin för vår målgrupp. Jag känner mig också hoppfull inför att vi får svar som utlovats, och som vi kan gå vidare med och agera utifrån efter extravalet.

En av de viktigaste orsakerna till att ekonomin för personer med utvecklingsstörning har blivit sämre, är att beskattningen för denna grupp är högre än för löntagare och ålderspensionärer.
Det står även att läsa om i rapporten ”Fångad i fattigdom”, där några av kraven är sänkt skatt, högre bostadstillägg och höjd aktivitetsersättning. Ytterligare ett krav är höjd habiliteringsersättning.

Efter årsskiftet ska vi inom FUB agera med förnyad kraft för att dessa krav ska tillgodoses för våra medlemmar.

Inom FUB är vi nöjda med mötet. Finansdepartementet tog problematiken på allvar och förstod svårigheterna; att det i mycket handlar om en bortglömd grupp som allt för ofta tvingas leva på marginalen. Att vi utlovades svar på våra frågor ser vi också positivt på.

FUB har även hunnit med ett besök på socialdepartementet, efter en inbjudan därifrån. Tjänstemännen ville höra hur FUB ser på personlig assistans och vilka utvecklingsmöjligheter vi ser. Detta för att höja kvaliteten för den enskilda individen. Där fick vi även information om att det ska komma en ny utredning om både personlig assistans och en översyn av LSS.
Där kommer vi inom FUB att vara med och ta en ledande roll.

Jag tycker det är positivt att departementen tar sig tid att lyssna på oss, trots att det råder en regeringskris. Tjänstemännen var lite stressade på bägge departementen men tog sig ändå tid att ta emot oss.
Apropå regeringskris så hoppas jag att alla inom FUB rörelsen går och röstar vid det extra val som statsminister Stefan Löfven har sagt ska hållas i mars. Detta för att visa Sverige och hela världen att här hos oss så är alla lika mycket värda.

Med förhoppningen om ett ännu starkare FUB-år 2015, vill jag önska alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år!

Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se