Fler måste få ta plats på arbetsmarknaden

Samhalls höga krav på lönsamhet utesluter många personer med utvecklingsstörning, skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i Unik nummer 5, 2015:

I dagens samhälle pratar alla om arbetslinjen. Alla måste arbeta för sitt uppehälle om inte så minskas bidragen för att tvinga ut alla i arbete. Dessutom sker en förskjutning på vilka arbetsuppgifter som finns att tillgå. Idag krävs mer kompetens, utbildning och flexibilitet än tidigare, vilket leder till att många hamnar utanför arbetsmarknaden. Det finns en grupp som kommer längre och längre bort från arbetsmarknaden, nämligen personer med utvecklingsstörning.

Tidigare kunde Samhall erbjuda arbeten till personer med utvecklingsstörning. Ofta är den här gruppen arbetsam, lojal och plikttrogen. Numera ställer tyvärr ägarna, det vill säga staten, krav på effektivitet och lönsamhet, vilket också inneburit att många av de tidigare arbeten som var väl lämpade för vår målgrupp inte längre anses lönsamma, och därför avvecklats inom Samhall.

Kraven inte rimliga

Då Samhall mer och mer övergått till bemanningsbranschen så platsar färre personer med utvecklingsstörning där. Det är många i denna grupp som behöver fasta rutiner och långsiktighet i sitt liv, då kan bemanningsjobb bli en katastrof.

Många fungerar det bra för, men vi måste se till hela gruppen. Alla ska kunna arbeta utifrån sin förmåga och sina möjligheter. Kraven på arbetsförmåga, för att få ett jobb inom Samhall, anser vi inte längre är
rimliga. Personer med utvecklingsstörning får svårare att få del av den här arbetsmarknadsinsatsen, vilket FUB anser djupt orättvist.

Bort från arbetsmarknaden

Detta i kombination med att arbetsförmedlingen ökar på funktionsnedsättningskoderna leder till att allt fler hamnar allt längre bort från arbetsmarknaden. De som har lättast att anpassa sig till dagens ombytliga värld är enklast att placera ut i arbete. Detta gynnar absolut inte personer med utvecklingsstörning, utan andra grupper t ex personer med arbetsskador, psykisk sjukdom eller som hamnat utanför arbetsmarknaden av andra orsaker.

Det är viktigt att Samhall tar sitt ansvar för personer med utvecklingsstörning, då menar jag hela gruppen inte bara personer med lindrig utvecklingsstörning. Samhall har ett stort ansvar att även bereda de personer med utvecklingsstörning, som har en flerfunktionsnedsättning en plats på arbetsmarknaden.

Flera utredningar har visat att personer med utvecklingsstörning tillför betydande kvalitéer till de arbetsplatser där de fått möjlighet att jobba på.

Staten har ett stort ansvar

Samhall, och ytterst staten har ett ansvar att tillse att alla som har någon funktionsnedsättning och har arbetsförmåga också får chansen på arbetsmarknaden. Dörren för FUB:s målgrupp, personer med utvecklingsstörning, måste skyndsamt öppnas på vid gavel. Det är hög tid att ta vara på allas kompetens och se fördelarna med mångfald på arbetsmarknaden.

Djupt ovärdigt

Det senast utspelet när finansminister Magdalena Andersson ställde utsatta grupper mot varandra och öppet diskuterade att pengar från personlig assistans skulle tas till flyktingmottagandet skapar stor oro inom funktionshinderrörelsen.

Varför ställa dessa grupper mot varandra? Det ser vi som djupt ovärdigt ett välfärdssamhälle. Det kan inte var meningen att de med funktionsnedsättning gång på gång ska riskera att få sin livskvalitet
ifrågasatt eller nedskuren.

I dessa oroliga tider för våra medlemmar behövs FUB mer än någonsin. Vi behöver gemensamt övertyga statsmakterna och vara tydliga med vilket stöd, både ekonomiskt och socialt, som våra medlemmar har rätt till för att kunna leva ett liv som alla andra. Ingen orkar slås själv. Tillsammans blir vi starka!

Thomas Jansson, förbundsordförande FUB
mejl: thomas.jansson@fub.se
telefon: 08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se