Flexiblare regler – fler ska kunna bidra!

Arbete vad är det? Vad betyder arbete? Svaret skiftar beroende på vem man frågar. Men de flesta är nog överens om att ett arbete är det som som ser till att man får lön och kan betala månadens räkningar. Förhoppningsvis det som gör att man också kan få lite pengar över för gå på bio eller kunna göra något annat som är roligt. Men har alla det så här? Nej, det vi vet är att antalet personer som står utanför arbetsmarknaden ökar, det gäller de som tidigare haft jobb och av olika anledningar tvingats sluta. Även de som aldrig ens fått chansen att prova ett jobb ökar i antal. Det gäller bland annat ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Vi vet att många personer med utvecklingsstörning saknar ett jobb, och inget heller vill än att få ett arbeta och en lön. Önskan om ett jobb är också något som många personer jag möter inom FUB-rörelsen uttrycker.

Lämpliga arbetsuppgifter
Kan då alla jobba? Jag tror att väldigt, väldigt många kan tillföra en arbetsplats någonting. Men då handlar det också om att arbetsgivare måste bli bättre på att se vad den enskilde kan bidra med och göra individuella bedömningar.
Det handlar också om att hitta lämpliga arbetsuppgifter, kanske dela upp jobben mer eller till och med skapa nya arbetsuppgifter inom befintliga organisationer. Helt enkelt bättre anpassa arbetslivet och arbetsuppgifterna, så att även personer med funktionsnedsättningar får en chans att tillföra något utifrån sina individuella förutsättningar. Och då är vi tillbaka till LSS grundläggande intentionen, att
alla insatser ska vara individuella, och utgå från varje enskild individs behov.
Positivt är, att man numera också kan höra företagsledare prata om personer med utvecklingsstörning på sina företag.
Flera säger ”att en mer lojal och trogen arbetare får man leta länge efter”.
Men har alla möjlighet att bidra med sina unika egenskaper? Nej tyvärr. I dagens Sverige så är det alldeles för många som inte får bidra med sina unika egenskaper
i arbetslivet. De ekonomiska reglerna gör det nästintill omöjligt att
exempelvis arbeta några få timmar, utan att bli av med sin grundtrygghet. Enkelt uttryckt: antingen så ska man arbeta heltid eller vara inskriven hos försäkringskassan på heltid. Allt annat verkar mest vara krångligt för myndigheterna. Alla borde kunna få bidra med sin unika kompetens några enstaka timmar, utan att tappa sin grundförsörjning.
Dags att styra upp
Här krävs insatser från ansvarig minister att våga ändra till mer flexibla regler. Det är dags att styra upp Försäkringskassan till en organisation som hjälper den enskilde och inte som nu riskerar att krossa individen. Här vilar ett tungt ansvar på Maria Larsson att göra något NU. Ännu har hon inte tagit sitt ansvar fullt ut.
Så det upp till dig Maria Larsson. Hjälp personer med utvecklingsstörning att få bli delaktiga i arbetslivet!

Återigen – glöm inte bort oss!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se