Följ hälso- och sjukvårdslagen!

”Oroväckande nog finns det landsting där man väljer att inte kalla personer som bor på gruppbostad till mammografi” skriver Lillemor Holgersson bland annat i Unik nummer 1 2015. 

I 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) står att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt ska:

  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
  2. vara lätt tillgänglig
  3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
  5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Patientlagen (2014:821) gäller från och med den 1 januari 2015. Enligt 1 kap. 1 § patientlagen syftar den till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Olika i kommuner och landsting

När det gäller personer med utvecklingsstörning vet vi att de hittills inte fått den jämlika vård de enligt lagen är berättigade till. Tyvärr är detta också avhängigt av vilken kommun man bor i eller vilket landsting man tillhör.

På de vårdcentraler där det finns distriktsläkare som har kunskap och erfarenhet av personer med utvecklingsstörning har man lärt sig att dessa personer behöver ha längre besökstid och ha med sig någon för att man skall känna sig trygg. Här blir man också förstådd även om man inte är så bra på att uttrycka sig själv. Se reportaget på sidan 12 i Unik nummer 1 2015 om ”LSS-doktorn” Malin Nystrand.

Nekas mammografi

Oroväckande nog finns det landsting där man väljer att inte kalla personer som bor på gruppbostad till mammografi, med hänvisning till att personerna bor i gruppbostad och förväntas få sin vård där, vilket självfallet är både felaktigt och med ökade hälsorisker som följd. Detta har bland annat medfört att man inte upptäckt cancertumörer i tid hos boende i gruppbostad.

En undersökning som Socialstyrelsen låtit göra, visar bland annat att kvinnor som bor i gruppbostad har mer än dubbelt så hög risk för att dö i cancer, än övriga kvinnor. Helt oacceptabelt!

FUB arbetar för jämlik vård

Till följd av en motion från FUB Västra Götaland försöker nu FUB uppmärksamma alla dessa problem. Förbundsstyrelsen har tillsatt en Hälso- och Sjukvårdkommitté som bland annat har besökt tjänstemän på SKL och diskuterat problemen och där även klargjort att det är många personer med utvecklingsstörning som löper ökad risk att drabbas av ohälsa och sjukdom beroende av dessa påtalade problem.

Hälso- och Sjukvårdkommitté har initierat och varit delaktiga i arbetet med detta nummer av Unik, med temat hälso- och sjukvård för personer med utvecklingsstörning. Vi hoppas nu att det här numret ska göra nytta och bana väg för en likvärdig hälso-och sjukvård.

Den årliga träffen med FUB:s länsordföranden i höst kommer även den att ha temat hälso- och sjukvård.
Hjälps vi åt vänner så kommer vi längre!

Lillemor Holgersson
2:e vice ordförande
mejl: lillemor.holgersson@fub.se
telefon: 0510-179 74

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se