FUB ska fortsätta ta plats och göra skillnad

FUB:s ordförande Thomas Jansson skriver i Unik nummer 4 om hur FUB fortsätter påverka efter en hektisk period före valet. 

Nu är valet över och jag kan bara hoppas att FUB- och SV-projektet: ”Mitt val”, gjorde att fler av våra medlemmar gick och röstade. Vi har nu fått en ny regering som tyvärr är i minoritet och med Sverigedemokraterna i ett läge där dom kan stoppa olika förslag. Man kan bara hoppas att alla tar sitt ansvar och löser situationen på bästa sätt.

I skrivandets stund kan vi bara vänta på att den nya regeringen ska bildas så vi vet vilken eller vilka ministrar vi ska uppvakta. Då kan FUB lyfta våra viktigaste frågor till den nya regeringen och rätt person. Förhoppningsvis så får vi en ansvarig minister som tar FUB på allvar och lyssnar på oss. Vi ska nu med kraft visa på hur våra medlemmar är i underläge i alla diskussioner som rör mänskliga rättigheter. På lokal och regional nivå måste vi nu gemensamt besöka och informera så många nya och gamla politiker och tjänstemän som möjligt om deras ansvar för våra medlemmars levnadsvillkor. I detta påvekansarbete så är våra två rapporter, ”Fångad i fattigdom” och ”Ett gott liv – Om bostad och stöd i bostaden”, utmärkta redskap att lämna över och visa den verklighet som våra medlemmar lever i. Vi måste även ta en diskussion om hur vi ska agera i relation till Sverigedemokraterna.

Kampanjen fortsätter

Ingen lär ha missat FUB:s framgångsrika kampanj ”Ansökan om ett vanligt liv”, som fått stort genomslag i både riks- och lokalmedia. Många av våra lokalföreningar har genomfört framgångsrika aktiviteter med kampanjen ”Ansökan om ett vanligt liv”. Flera lokalföreningar har bland annat delat ut ”det gröna kuvertet” till sina lokalpolitiker. Kampanjen som fortsätter under året, visar med all tydlighet att FUB har en stark röst, och gör skillnad. Nu är det läge att kontakta lokala företrädare igen och påminna om vad de lovade före valet, när de ska göra verklighet av vad de lovade. Och där måste vi alltid ha med oss den allra viktigaste frågan om att följa LSS grundintentioner. Den frågan måste alltid lyftas när vi träffar tjänstemän och politiker.

Vi ser ständigt exempel på att LSS-lagen inte följs, att kommunerna hittar kryphål och undantag för att slippa följa lagen. När samhället blir allt hårdare så måste vi alla slåss för att LSS-lagen ska följas, utan undantag. Här är ”Konventionen för personer med funktionshinder” ett bra komplement till LSS. Tillsammans utgör de ett ännu kraftfullare redskap för att få alla makthavare vi möter att förstå att de måste följa lagen. Vi måste fortsätta dra nytta av kampanjen: ”Ansökan om ett vanligt liv” för att bli ännu starkare i vårt arbete för våra medlemmar.

Lyckade aktiviteter i Almedalen

Det var en mycket lyckad aktivitet i Almedalen i somras. Alla som deltog gjorde ett jättebra jobb, bland alla andra som ville höras. Detta visa att man växer med uppgifterna som man får. Många vågade ställa frågor till olika kända politiker. Men hur bra svaren var kan man väl fråga sig.
Själv deltog jag i ett par diskussionspaneler. I en visade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att dom har problem med att hålla isär LSS och SoL (Socialtjänstlagen). Deras representant sa att i LSS var det skäliga levnadsvillkor som gällde, när det istället ska vara Goda Levnadsvillkor.
Jag var tvungen att gå in och rätta honom inför alla åhörare och det var som många reagerade på att han hade sagt fel.

En annan paneldiskussionerna om lönebidrag, som jag deltog i och som hölls av ALMEGA, var deltagande riksdagspolitiker, en folkpartist och en miljöpartist, överens om att det fanns bättre alternativ. Jag kunde inte låta bli att fråga varför det då inte händer något, när man är överens över blockgränserna. Då tycke de att jag ställde en dum fråga. Själv tycker jag den är ytterst aktuell!

På försommaren hade jag förmånen att få delta vid det sjunde statspartsmöte om ”Konventionen för personer med funktionsnedsättning” i New York. Ytterligare en gång så visade det sig att Sverige har bra lagar och regler, men att vi inte tillämpar dom på rätt sätt. Korrekt tillämpningen av lagen minskar kontinuerligt och drabbar den svagaste gruppen hårt, samtidigt som vi skryter utomlands med hur duktiga vi är.
Det konstiga med att vara med och se vad som händer ute i världen är att jag också kan märker att utvecklingen i Sverige har stått stilla. Övriga världen har i många fall kommit ikapp och ibland även gått om Sverige när det gäller att tillämpa sitt regelverk. Ett exempel är diskrimineringslagen som riksdagen röstade igenom i somras trots en massiv kritik från FN.

Återta en ledande plats

Vi får hoppas att Sverige tar till sig kritiken från FN om vår bristfälliga tillämpning av ”Konventionen för personer med funktionsnedsättning” och återtar en plats som ledande när det gäller att skapa goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Alla måste nu se till att FUB fortsätter att ta plats och finns i alla politikers och tjänstemäns medvetande. Kan
vi lyckas med det så kan vi bli en än tydligare företrädare i LSS-diskussionerna runt om i landet. Nu är det dags att visa att alla människor har lika värde och kräva att alla beslutsfattare visar det i handling.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se