FUB tar täten i LSS-frågan

Tyvärr måste vi konstatera att den ekonomiska verkligheten är så dålig som vi befarade för personer med utvecklingsstörning, skriver Thomas Jansson i sin ledare i Unik nummer 2 år 2014, och flaggar för två viktiga rapporter från FUB.

Nu när våren är här vill man helst gå ut i solen och bara njuta. Då kan det ta emot att sätta sig vid datorn och skriva. Men med flera angelägna rapporter på gång från FUB är det ändå inte något speciellt svårt val.

Först vill jag vill ge en försmak på rapporten ”Fångad i fattigdom?”, som kommer att presenteras på FUB:s förbundsstämma i maj. Det är en genomgång av ekonomin för vuxna personer med utvecklingsstörning. Äntligen så har vi fått ett underlag som visar hur den ekonomiska situationen ser ut för våra medlemmar. Tyvärr måste vi konstatera, att den ekonomiska verkligheten är så dålig som vi befarade för personer med utvecklingsstörning.

Effektivt förändringsarbete

Resultaten från rapporten ger svart på vitt, vilket innebär att vi nu kan agera mycket mer kraftfullt än vad vi har kunnat göra tidigare. Nu kan vi visa ett bra dokument på hur det förhåller sig. Vår trovärdighet ökar när vi har en bra rapport att hänvisa till.

Efter stämman kommer lokalföreningarna och länsförbunden att få material som stöd i det fortsatta arbetet på kommun- och länsnivå, för att kunna driva ett effektivt förändringsarbete. Att förändra förutsättningarna på riksnivå kan ta lång tid. Därför har förbundsstyrelsen tagit fram en intressepolitisk plan för att på ett kraftfullt sätt även kunna bedriva förändringsarbetet på riksnivå. Det är viktigt att vi gemensamt jobbar med frågan på alla nivåer för att nå ett bra slutresultat.

Boenderapporten och studiematerial

Rapporten om boende kommer att presenteras under sommaren. Den kommer att bli ett lika starkt dokument i vårt intressepolitiska arbete på alla nivåer, som vår ekonomi-rapport. Med den rapporten kommer lokalföreningarna få ett starkt verktyg för att påverka kommunernas prioriteringar vad gäller gruppbostäder och annat boende. Jag återkommer till denna rapport i en ledare längre fram, men vill redan nu flagga för att den kommer till sommaren.
Studiematerial om LSS-lagstiftningen börjar bli klart. Förhoppningen är att kunna starta studiecirklar under hösten. I studiecirklarna ska alla våra medlemmar kunna delta, då allt material är på lättläst. Jag ser det som en fördel att vi kan blanda deltagare; både personer med egen erfarenhet och vi som ska stötta personer med utvecklingsstörning. Jag hoppas på intressanta diskussioner, speciellt med tanke på att vi kan få problem belysta ur olika synvinklar.

FUB tar täten

Nu är det hög tid att visa att det är FUB som tar täten i LSS frågan. Detta gör vi bland annat genom att öka kunskapen om hur personer med utvecklingsstörning har det när det gäller ekonomi, bostad och alla andra områden som ryms inom LSS. FUB ska vara kapten på LSS-skutan i framtiden.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se