Gode män behöver mer utbildning

(Unik, nr 1, 2014)

Personer med utvecklingsstörning som är i behov av en god man befinner sig ofta i en beroendeställning. En bra god man kan utgöra skillnaden mellan ett värdigt liv i delaktighet eller ett liv i utsatthet och beroende. FUB har nu tillsatt en arbetsgrupp för att lyfta fram viktiga frågor kring ställföreträdare. Inte minst behövs mer utbildning till gode män och ställföreträdare, skriver Lillemor Holgersson, ledamot i förbundsstyrelsen.

”Som anhörig kan man inte vara god man”, ”min gode man säger att jag inte får rösta, ”min gode man förbjöd mig att köpa mobiltelefon osv. ”

Jag har hört många liknande uttalande och jag har alltid blivit berörd av dessa uttalande och tänkt vem bestämmer egentligen?

När Klippan Västra Götaland hade sitt seminarium på Billinge hus 2008 reagerade deltagarna starkt på att det fanns gode män som hade upp till 20 uppdrag. I det senaste uppmärksammade fallet handlade det om gode män som hade 60 uppdrag. Vad säger detta om utvecklingen när det gäller säkerheten för personer som är behov av god man?

När vi varit ute på Dialogmöten ute i landet så har vi fått höra att gode män eftersänder posten till sig själv, -istället för att hämta den hos huvudmannen. Detta innebär att huvudmannen missar inbjudningar och annan viktig post som bara berör huvudmannen. Hur skall man på något sätt bli delaktig i sitt liv om man inte ens får ta emot sin egen post. Jag undrar om gode män tänker på detta?

Tillåts vara delaktig

För mig är delaktighet ett mycket starkt ord. Jag tror nämligen att om man inte tillåts att vara delaktig så förlorar man sitt värde och därmed sin livsgnista.

Förbundsstyrelsen i FUB har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan om god man. Arbetsgruppen består av undertecknad, Alf Lundin samt Jesper Symreng. Arbetgruppen uppdrag är att träffa berörda parter för att diskutera utbildning samt andra gemensamma frågor kring ställföreträdare.

I det remissvar om nya regler för god man som FUB lämnat så vill vi att överförmyndaren erbjuder gode männen utbildning inom de sakområden som förordnanden avser. Då jag själv är god man vet jag att sådan utbildning saknas i alla fall i min kommun.

Vi vill också se en förstärkning av huvudmannens möjlighet att komma till tals och kunna utöva inflytande vid anordnande av ställföreträdarskap och vid val och byte av god man.

Viktig fråga

Ja ni förstår säkert att jag anser att god man eller förvaltarskap är en viktig fråga, en fråga som jag verkligen vill att hela FUB rörelsen skall arbeta med. Det handlar om våra medlemmar med utvecklingsstörning som behöver hjälp och omsorg men som många gånger istället tyvärr blir utnyttjade.

Lillemor Holgersson

Förbundsstyrelsen FUB

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se