Gör om och gör rätt!

Åsa Regnér ser bara kostnader inte människor. Nu är det hög tid för regeringen att göra om, göra rätt och värna de svagaste. Det skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i sin ledare i Unik nummer 5 2016.

Åsa Regnér i riksdagsdebatten den 28 oktober, om personlig assistans, som Kristdemokraterna hade begärt:

”Lagen om stöd och service och lagen om assistansen är viktiga frihetsreformer för människors delaktighet och självständighet. Det är väsentliga ambitioner i ett välfärdssamhälle som jag och regeringen står för. Då måste också lagen om stöd och service och lagen om assistansen fungera bättre. Därför ska lagstiftningarna ses över. Vi vill av de här skälen ha mer träffsäkra och likvärdiga insatser som faktiskt möjliggör just den delaktighet i samhällslivet som var intentionen med de båda lagstiftningarna.

Vi vill stärka individerna, barnrättsperspektivet och jämställdheten i dessa system. Vi vill ha en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling, inte minst inom personlig assistans, där kostnaderna de senaste tio åren har ökat markant utan att antalet personer har blivit fler i samma utsträckning. Regeringen får snart en översyn som berör frågan om egenvård inom assistansen, och jag ser ett behov av en analys av det femte grundläggande behovet. Självklart ska staten, landstingen och kommunerna gemensamt leva upp till våra åtaganden enligt lagen.

Jag är angelägen om tre saker. För det första ska den som har rätt till assistans eller andra insatser inom LSS få det stödet. För det andra ska vi komma åt det överutnyttjande som flera rapporter har visat finns, där medel går till annat än assistansen. För det tredje har jag ett stort ansvar för att skattebetalarnas pengar används till det ändamål de är avsedda för. Det ansvaret tar jag på stort allvar.

Jag tycker att assistansen är oerhört viktig, men jag tycker också att det är otroligt viktigt att ha kontroll över medlen. Därför har vi bett Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.”

Stor risk att inget händer

Detta är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs ord i riksdagsdebatten om personlig assistans som Kristdemokraterna hade begärt.

I debatten nämnde ministern och miljöpartisten ordet kostnader hela nio gånger (på sju inlägg) men de nämnde bara ordet rättigheter två gånger. Dessa två personer är regeringens företrädare och ska visa hur regeringen ser på sina väljare. Av debatten framgick det väldigt tydligt att personer med funktionsnedsättning inte ses som människor utan bara som kostnader.

Det som även oroar mig djupt, är att de sex övriga partierna är mer eller mindre överens om att det är fel agerat av regeringen. Om alla är överens så händer oftast inget, det har historien visat tidigare.

Även anhörig drabbas hårt

När ska Finansminister Magdalena Andersson se att personer med funktionshinder är en ekonomisk tillgång i statsfinanserna. Bara genom att få en enda person i jobb så minskar statens kostnader markant. Dels genom minskade bidrag, dels med ökade skatteintäkter och med det ökad konsumtion. I och med att man tjänar mer i månaden, än vad man kan få i bidrag, så har man mer över att handla för.

När ska regeringen börja se allvaret i vad som händer? Hur allt fler mår dåligt. Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som drabbas hårt, utan även anhöriga. Vi får dagliga rapporter om att anhöriga blir sjukskrivna eller måste minska sin arbetstid i en förhoppning att kunna hjälpa de sina på bästa möjliga sätt. Vad kostar inte detta samhället i minskade skatteintäkter och ökade sjukvårdskostnader?

Dags att se till helheten

Åsa Regner det är dags att se helheten och inte bara till plånbok på ditt departement. Detta borde vara en självklarhet även för Finansministern! Hon om någon borde se till Sveriges totala ekonomi, vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se