Hur kan man påstå att personer med funktionsnedsättning kostar för mycket pengar?

FUB ser med oro på LSS-utredningens fokus på kostnadsbesparingar. Nedan riktar FUB:s ordförande några angelägna frågor till Regeringen. Ledare i Unik nummer 1 2017.

Nu har LSS-utredningen kommit igång, så nu måste FUB vara på hugget. Hittills har utredarna visa på en stor okunskap och en skrämmande historielöshet. De saknar kunskaper om varför LSS infördes och hur det såg ut under omsorgslagens tid.

I ett första skede så ville utredningen ha svar på huvudmannaskapsfrågan. Denna fråga satt LSS-kommittén i fyra år och jobbade med. Slutsatsen var att frågan måste utredas mer och kunde inte besvaras mer än så. Nu fick funktionshindersrörelsen cirka tre veckor på sig att besvara frågan om vem som ska var huvudman. Då gällde det i första hand personlig assistans.

Den frågan är komplicerad och består av tre delar; 1. Vem ska besluta om insatsen? 2. Vem ska vara utförare? 3. Vem ska betala?

När det gäller den personliga assistansen har utredningen ett tydligt uppdrag och det är att spara pengar åt staten.

Hjälp med att förklara begreppen

Nu vill utredningen ha hjälp med att förklara begreppen, ”Goda levnadsvillkor”, ”Delaktighet”, ”Självständighet” och ”Leva som andra”. Hur ska man kunna förklara begreppen, när de är tagna ur sitt sammanhang. Så här står det om Goda Levnadsvillkor i lagen: ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.”.

Det känns som om utredningen börjar i fel ände. Istället borde de ha börjat med det som inte fungerar. Från ansökan till beslut, här kan många beslut vara tvivelaktiga och helt fel. Sedan kommer steget till att verkställa beslut, då har många problem att få beslutet verkställt i rimlig tid. Sen kommer själva utförandet, då har väl alla i FUB upptäckt kvalitetsbrister i verksamheterna, inte i alla, men i väldigt många.

Saknar samhällsekonomisk analys

Vi saknar också en samhällsekonomisk analys och rapport om vad hela LSS-lagstiftningen betyder för Sveriges totala ekonomi. Hur många har exempelvis fått möjlighet att få ett jobb/sysselsättning genom LSS? Hur många är det som jobbar inom olika LSS-verksamheter?

Nu ser man bara att det kostar för mycket pengar, men aldrig i förhållande till något alternativ för våra medlemmar.

Senaste tiden har media i på olika platser lyft fram brister och missförhållanden inom LSS- verksamheter bland annat i gruppbostäder, där man gett slag och andra bestraffningar till de boende. Här uppmanar jag alla att kontakta Expressen om ni får eller har kännedom om våld och trakasserier i gruppbostäder och inte minst polisanmäla.

En annan stor skandal är inom Försäkringskassan. Här kräver Försäkringskassan att man ska lämna ut hela individens liv och ibland en hel familjs liv och leverne. Men så visar det sig att man inte kan hålla koll så att dokumentationen stannar på myndigheten. Hur ska man våga eller kunna lita på Försäkringskassan efter detta?

Vår kunskap behövs

Till sist är det några frågor jag vill ställa till Regeringen i samband med LSS-utredningen.

Varför bara attackera personer med funktionsnedsättning?

Varför bara säga att personer med funktionsnedsättning kostar för mycket pengar?

Det är arbetskraftsbrist, samtidigt som det finns folk som inget hellre vill ha än ett jobb. Varför tas inte kompetensen hos personer med funktionsnedsättning tillvara i tillräcklig utsträckning.

FUB kräver att Regeringen istället börjar se personer med funktionsnedsättning som en tillgång för samhället och inte bara som en kostnad. LSS-utredningen måste omedelbart byta fokus. Istället för leta efter besparingsmöjligheter måste utredarna börja lyssna på oss inom funktionshinderrörelsen. Vår kunskap behövs för att stärka den för så många livsavgörande LSS-lagstiftningen.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se