Jag är stolt medlem i FUB!

I mitten av oktober var jag och Monica Stjernsten från förbundsstyrelsen inbjudna till Klippans ordförandekonferens. En speciell konferens där Riks-Klippan bytte namn till Inre Ringen Sverige. Så skriver Lillemor Holgersson, första vice ordförande i FUB, i ledaren i Unik 5, 2017:

På konferensen var det också fokus på framtiden och givetvis på LSS–utredningen. Nästan 80 deltagare kom från hela landet och arbetade i grupper. Målet var att komma fram till de frågor som man tycker är viktiga för Inre Ringen att arbeta vidare med.

Det är deltagarna själva som avgör; deras berättelser och upplevelser av den verklighet de lever i och delar med varandra. Det är i detta som allt arbete i Inre Ringen och FUB bottnar i.

Under konferensen fick vi ta del av deltagarnas berättelser om hur de upplever olika stödinsatser inom LSS, som bland annat stödboende och gruppbostäder. Alla blir lyssnade på och berättelserna blir till diskussioner, oftast känner man igen sig.

Bristande kompetens – viktig fråga

En viktig fråga som allt för ofta kom upp i grupperna är bristande kompetens hos personal och handläggare. En fråga som berör och måste tas på största allvar. De flesta av Inre Ringens medlemmar är dagligen beroende av personal inom LSS. Personal som måste ha rätt och tillräcklig kompetens för att i sin tur kunna ge rätt och behövligt stöd för att vardagen ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt för våra medlemmar.

Men även vi inom FUB som inte har en utvecklingsstörning måste i så hög grad det bara går hjälpas åt och på olika sätt stötta våra medlemmar i FUB, som har en egen funktionsnedsättning. Detta för att de ska få ökade möjligheter att förmedla sina egna upplevelser och därigenom påverka i rätt riktning.

Alla måste få rätten att säga det de vill och bli lyssnade på. Då tänker jag också på dem som inte har möjlighet att själva föra sin egen talan. Dessa medlemmar har assistent eller annan företrädare, som tolkar dem, och som måste få vara med. Där har vi andra en viktig uppgift att lyssna uppmärksamt.

Språkrör för goda levnadsvillkor

Jag har alltid varit stolt medlem i FUB. Vi har alla ett ansvar för att påverka och vara språkrör för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till goda levnadsvillkor, kunna leva ett liv på lika villkor och med samma rättigheter som alla andra.

Just detta tror jag att vi alla verkligen kände som deltog på Inre Ringens ordförandekonferens i oktober. Just detta är också hjärtat i all verksamhet inom FUB, såväl i vårt intressepolitiska arbete som i de många lokal aktiviteter, som nästan dagligen anordnas av FUB-föreningar runt om i landet.

Det här var en konferens där vi alla var glada, och verkligen visade att vi vill vara aktiva i våra föreningar och bidra till ett FUB som gör skillnad.

Det är detta FUB jag vill vara med i och som jag känner mig riktigt stolt för.

Lillemor Holgersson
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se