LSS och personlig assistans – en mänsklig och samhällsekonomisk vinst!

”Varför har tidningarna inte granskat uppgifterna ordentligt? Varför väljer medierna att grundar sina uppgifter på falsk ryktesspridning, istället för på fakta. Eller spelar det mindre roll när det handlar om funktionshindrade.” skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i sin ledare i Unik nummer 4, 2016:

Karl Grünewald var en stor man med ett stort hjärta.Nu har han lämnat oss. Han vågade tidigt gå emot
gällande syn på personer med utvecklingsstörning och ge dom ett ansikte.

Karl vågade visa hur dåligt det fungerade på institutionerna och lyckades få folk att inse att man måste göra något åt problemet.

Den gråa massan som bodde på dessa institutioner förvandlade han till människor med ansikten och röster. Han gav dessa personer en röst i maktens korridorer, så att dom till sist blev hörda.

Detta arv som Karl lämnar efter sig är viktigare än någonsin att förvalta i dagens hårda samhällsklimat. Vi måste stå upp för dessa personer som Karl gav en identitet. I dag är det extra viktigt när regeringen går ut med en översyn av LSS.

En skrämmande människosyn

”Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kvalitet och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom besparingar i assistansersättningen.”
Utdrag ur: Kommittédirektiv, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Vad menar regeringen med att ställa två funktionshindersgrupper mot varandra? Ytterligare en gång ställer man grupper mot varandra. Förra gången så försökte finansminister Magdalena Andersson ställa immigranter mot funktionshindrade. Som tur var så gick det inte den gången. Men nu ställer man diagnos mot diagnos, en skrämmande människosyn.

Regeringen säger sig värna om LSS och assistansen, men tittar man på vad som sägs och skrivs från regeringens håll så blir man tveksam om de menar allvar. Tänker man på Karl Grünewalds gärning i det sammanhanget, så är det här raka motsatsen till de förändringar han lyckades genomföra. Är vi på väg tillbaka till någon form av institutioner?

C-uppsats ger verklig bild

”Resultatet visar att genom mediernas representation har assistanstagare konstruerats till ett hot mot välfärden. Som en konsekvens av medierepresentationen har en rad åtgärder för att minimera hotet lett till negativa konsekvenser för funktionshindrade personer.”
Citat ur: Assistansfusk – En mediekonstruktion, Malin Hall, Lunds Universitet.

Denna C-uppsats av Malin Hall ger en tydlig bild av hur verkligheten ser ut. Varför har tidningarna inte granskat uppgifterna ordentligt? Varför väljer medierna att grundar sina uppgifter på falsk ryktesspridning, istället för på fakta. Eller spelar det mindre roll när det handlar om funktionshindrade.

– När ska cirka 20 procent av Sveriges befolkning tas på allvar fullt ut?
(Siffror enligt Socialdepartementet.)

Kampen att bevara LSS!

Nu börjar kampen att bevara LSS. Tyvärr så ser det ut att bli en kamp mellan olika insatser och vad dessa får kosta.

Just kostnaden har Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, fokuserat på. Den måste minskas. Allt är tydligen de privata bolagens fel. De överdriver timmarna för att få så hög vinst som möjligt, enligt regeringens syn på saken. Men det finns ett stort svart hål som regeringen inte tittar tillräckligt djup i. Det är kommunernas sätt att bedriva personlig assistans och hur de kan plocka ut vinster till kommunkassan.

Ren brottslighet måste bort från alla typer av stödsystem, men alla är inte brottslingar. De flesta som ansöker är i behov av stödet och hjälpen de får genom LSS och personlig assistans.

Det är ett fåtal som lurar Försäkringskassan.

Genom medias försorg så har nästan alla som har personlig assistans sett som ”fuskare”, vilket resulterat i att många har mått dåligt.

Stå upp för Karls ideal

När ska makthavarna se att allt stöd man får genom LSS och personlig assistans är en stor samhällsekonomisk vinst. För att inte tala om vilken vinst det är för den enskilde individen som kan delta i samhällslivet efter sin förmåga. Ju mer alla kan vara delaktiga i vardagen och leva ett så normalt liv som möjligt, desto mer bidrar det till mångfalden i samhället. Det gör hela samhället rikare och vi kan mota de mörka krafterna som finns.

Karl Grünewald skulle inte tycka om den riktning som regeringen och samhället håller på att ta. Det är dags att stå upp för Karls ideal. Inte glömma, utan med kraft föra hans idéer vidare; så att personer med utvecklingsstörning kan fortsätta ges förutsättningar för att leva ett rikt och aktivt liv på likvärdiga villkor.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se