Mänskliga rättigheter – dags att även Sverige tar sitt fulla ansvar!

Sverige har fått kritik av FN för brott mot flera konventioner. Det brådskar nu för regering och riksdag att se till att kommunerna och myndigheterna i vårt land börjar följa de mänskliga rättigheterna, skriver FUB:s ordförande Thomas Jansson i sin ledare i Unik nummer 2 2015.

Det är bra och bör vara en självklarhet att Sverige står upp för de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Vi som anser oss vara ett välfärdssamhälle måste hela tiden föregå med goda exempel.

Sverige ska reagera när olika länder bryter mot FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Men varför är det lättare att reagera när länderna som Sverige kritiserar ligger långt bort från våra gränser?
Allt för ofta kan man få intrycket att de mänskliga rättigheterna går att bortse från ju närmare Sverige man kommer?
Om vi tittar på vårt eget land, så verkar det inte vara så viktigt att följa FN-konventioner, om bland annat mänskliga rättigheter. Till FUB kommer nästan dagligen signaler om att kommuner och olika myndigheter bryter mot svensk lag och FN-konventioner.

FUB deltar och påverkar

Därför jobbar FUB nu aktivt för att påverka och vara delaktiga, ett exempel är alternativrapporten till FN om en konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som ska skrivas. Vi vill hela tiden bevaka så att Sverige inte fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter. Sverige har fått kritik av FN för brott mot följande konventioner: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen, Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Nu är det hög tid att granska hur Sverige följer konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. FUBs rapport ”Fångad i fattigdom” visar med alla tydligehet att Sverige bryter även mot denna konvention. FUBs rapporten kommer att vara en del i alternativrapporten till FN.

Följ lagstiftningen!

Det brådskar nu för regering och riksdag att se till att kommunerna och myndigheterna i vårt land börjar följa de mänskliga rättigheterna. Med anledning av det skulle jag vilja skicka en fråga vidare till statsminister Stefan Löfven: Varför inte Sverige följer de mänskliga rättigheterna som han vill att alla andra ska göra?
Nu måste regeringen sätta press på kommuner och myndigheter så att de följer de lagar och regler som gäller i Sverige, bland annat LSS-lagen. Det kan inte få fortgå som det nu är, att det blivit mer regel än undantag för kommuner och myndigheter, att istället för att följa lagstiftningen försöka komma undan sitt ansvar genom att på olika sätt hitta ”kryphål” i lagen och ta ärenden till domstolar.

Statspartsmöte i FN

Jag kommer att för andra året i följd få följa med Socialdepartementet till Statspartsmötet i FN om konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det blir lika intressant den här gången att få höra vad övriga världen har gjort i arbetet med konventionen. Men även att höra hur Sverige ska komma ikapp, istället för att riskera att bli omsprungna i arbete med konventionen.
Ytterligare ett bevis på att Sverige måste ta frågan på allvar och jobba på att förbättra situationen för FUB’s medlemmar och alla andra personer med funktionsnedsättning.

Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se