Regeringen måste ta sitt ansvar för LSS och assistansen

Assistanstimmarna fortsätter minska. Sedan december 2015 visar siffror att besparingarna nu är uppe i hela 700 miljoner kronor. Regeringen måste ta sitt ansvar och omedelbart stoppa neddragningarna. Det skriver Thomas Jansson, förbundsordförande, FUB, i FUB:s medlemstidning Unik nummer 6, 2016.

LSS-manifestationen den 3 december, samlade tusentals personer runt om i landet. En enad funktionshinderrörelse skickade en tydlig signal till regeringen om vad vi tycker. Utifrån detta så borde regeringen börja ta sitt ansvar för LSS och assistansen. Det har börjat komma protester från kommunalpolitiker också. Observera att det även är socialdemokratiska kommunalpolitiker som protesterar! Dessa politiker undrar hur de ska klara av verksamheten på hemmaplan, med ökande kostnader och förändrad verksamhet.

Minskning med 2 miljoner timmar

Men Barn-, äldre-och jämställdhetsminister Åsa Regnér hävdar fortfarande att timmarna i assistansen ökar. Ministern fortsätter hävda att det är de privata bolagen som är de största bovarna, att det är de som ligger bakom denna ökning.

Intressant i sammanhanget är att Försäkringskassans egen statistik visar att timmarna har minskat sedan december 2015 till idag med drygt 2 miljoner timmar. Om vi räknar om det i pengar så blir det en besparing på cirka 700 miljoner kronor! En fråga man ställer sig, när man har hört ministern och hennes sakkunniga, är om de kan läsa sin egen myndighets statistik?

Okunskap hos LSS-utredaren oroar

En annan sak som oroar är LSS-utredningen och den okunskap som utredaren Désirée Pethrus och hennes stab visar upp. De saknar den historiska kunskapen om LSS och dess intentioner. Funktionshinderrörelsen kommer inte att få så många tillfällen att ge inspel till utredningen. I nuläget så kommer vi att träffas i referensgruppen en gång per termin och då i 1,5
timme.

Då vi är minst åtta organisationer innebär det att vi inte får så mycket tid per organisation. Vi gjorde ett överslag tidsmässigt och det blev cirka 20 minuter per organisation, innan utredningen är klar.

Men inom FUB jobbar vi hårt med att få komma in i utredningen som experter, och vi jobbar på flera sätt för att påverka Socialdepartementet.

Även lindriga brott måste polisanmälas

En annan angelägen fråga, som uppdagats nyligen, är att kommuner inte behöver bryta sekretessen om en personal ”tafsar” på en person inom en LSS-verksamhet. Tyvärr så står det även så i Socialstyrelsens direktiv! Detta är ytterligare en viktig sak som måste förändras, och där FUB agerar och jobbar för en snabb ändring.

På lokal nivå måste alla FUB-föreningar uppmana kommunföreträdare och kommunala tjänstemän att alla lindriga brott mot våra medlemmar ska polisanmälas. Vi på riksnivå kommer uppvakta Justitieministern om en lagändring så att detta undantag kommer att tas bort från lagen.

Frågan är vem som är viktigast i detta fallet? Är det offret som blir utsatt för övergreppet, eller förövarens integritet? Socialstyrelsen tyckte att den personliga integriteten var viktig. Då ställer jag frågan – vems integritet?

God jul och Gott nytt år!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se