Regeringens budgetförslag positivt för våra medlemmar

– Äntligen har våra krav på en förbättring av villkoren för våra medlemmar hörsammats. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att garantera dem en trygg ekonomi under hela livet, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB, i en kommentar till regeringens budgetförslag som nyligen lämnades till riksdagen, i Unik nummer 4, 2017:

Höjningen av bostadstillägget till maximalt 5 560 kronor i månaden för den som har aktivitetsersättning eller sjukersättning innebär en lättnad särskilt för dem som bor i egna lägenheter eller gruppbostäder i storstäderna där hyresnivån ofta överstigit den tidigare maxgränsen. Det är bra att vår målgrupp jämställs med ålderspensionärerna på denna punkt.

Också den höjda garantiersättningen och skattereduktionen är positiv för våra medlemmar. Den sammanlagda maximala effekten på 430 kronor i månaden kan verka marginell men för den som lever på marginalen gör det stor skillnad med några hundralappar extra, betonar han.

Det är också bra att regeringen vill lagstifta om habiliteringsersättning för personer som har sin sysselsättning i daglig verksamhet och avsätter 350 miljoner kronor för ändamålet. Att kommunerna själva har fått bestämma om ersättning ska utgå, och i så fall på vilken nivå, har lett till stora orättvisor som det är hög tid att åtgärda.

Om förslaget går igenom i Riksdagen börjar lagen gälla från 1 januari 2018. FUB får då en viktig uppgift att att bevaka att alla kommuner verkligen följer lagen.

FUB har i flera rapporter lyft fram den ekonomiska situationen för människor med utvecklingsstörning. I den senaste, ”Fångad i fattigdom?” (2016), konstateras: ”Alla människor kan någon gång i livet hamna i en ekonomisk kris och bli beroende av stöd från samhället. För FUB:s medlemmar handlar det emellertid inte om någon kortvarig period utan livet ut. Det som skiljer ut personer med utvecklingsstörning från övriga befolkningen är att de både har begränsade möjligheter att höja sina inkomster och att sänka sina utgifter.”

Regeringens budgetförslag är en uppmuntrande början. Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att säkerställa en fortsatt satsning av regeringen.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se