Stärk ekonomin för personer med utvecklingsstörning

– Stärkt ekonomi för personer med utvecklingsstörning och stärkt LSS-lagstiftning är krav som FUB länge ställt. I valtider så måste vi ta chansen att öka trycket på våra politiker. Tack vare FUB-rapporterna: ”Fångad i fattigdom” och ”500 röster om LSS”, kan vi förmedla rätt fakta till våra folkvalda.

Det fastslår Lillemor Holgersson, 1 vice ordförande för Riksförbundet FUB, i sin ledare i Unik nummer 2 2018.

Det är glädjande att media äntligen lyft fram den dåliga ekonomi som många personer med LSS-insatser tvingas leva med. Plånboken, Sveriges Radios program i P1, pekade nyligen på att många personer med utvecklingsstörning lever i fattigdom. Hyror, mat, kommunikationer, nöjen med mera har blivit dyrare, men aktivitets- och sjukersättningen har inte höjts på 20 år.

Detta framgår också med all tydlighet av FUB:s uppdaterade version av rapporten: ”Fångad i fattigdom”. Där slås fast att en person som bor i gruppbostad går back varje månad samt att den ekonomiska situationen fortsatt försämrats för den gruppen senaste åren.

Att sedan ordföranden i socialförsäkringsutskotten var dåligt påläst inför SR P1:s intervju, var ju bara att beklaga. Vi rekommenderar att även socialdepartementet tar del av FUB:s rapport för att få bättre klarhet i den ansträngda ekonomiska verklighet som våra medlemmar allt för ofta befinner sig i.

En glädjande nyhet är att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att egenvård kan ge rätt till personlig assistans.

Att Försäkringskassan sedan 2016 har hävdat att exempelvis sondmatning inte är ett grundläggande behov är ju helt ofattbart och lagvidrigt. Detta har tidigare skapat stor oro bland våra medlemmar, så FUB välkomnar nu domen.

FUB har gjort en turné runt om i Sverige och besökt Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå. Där presenterades bland annat två färska rapporter: Monica Larssons granskning om «Normalt föräldraansvar» och Eva Borgströms rapport «500 röster om LSS». Dessa rapporter går att ladda ner på FUB:s hemsida, klicka på FUB tycker och under rubriken rapporter så hittar man dem: www.fub.se/rapporter

Vi kommer ha stor nytta av rapporterna under valåret, när vi med stor kraft ska föra fram FUBs krav på en stärkt LSS-lagstiftning. Här har vi bra faktaunderlag och 500 vittnesmål om hur LSS-insatserna fungerar i verkligheten. Det hoppas jag kommer vara en bra grund för vårt påverkansarbete runt om i landet.

Nyligen var jag på ett ombudsmöte på länsnivå, där en av våra politiker satt ordförande. I sitt tal efter mötet så uttryckte han att FUB gjorde ett fantastiskt arbete och att FUB borde bjuda in politiker lite oftare till sina möten. Den uppmaningen skickar jag vidare – det är verkligen något att tänka på vänner, så här mitt i valtider!

Vårhälsningar

Lillemor Holgersson
1:a vice ordförande
mejl: lillemor.holgersson@fub.se
telefon: 0510-179 74

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se