Ta chansen att påverka för ett gemensamt mål!

FUB har genomfört en uppföljning på förra årets kommunenkät. Svaren visar på flera olika avvikelser som vi måste reagera på. Svaren och våra kommentarer ligger på vår hemsida. Det som gör oss mest oroade är, att av svaren framgår att det saknas tillräcklig kunskap hos kommunerna kring de ekonomiska transaktionerna, i samband med LSS insatser. Att kommunen har rätt att få tillbaka pengar från ett interkommunalt utjämnings-system om de placerar personer som är berättigade till insatser enligt LSS i rätt LAG, kände endast 1 av 10 kommuner till, vilket är skrämmande. Frågorna som ställs i enkäten rör mest personlig assistans, men angår på sikt alla insatser i LSS, exempelvis kontaktperson eller ledsagning. Två av flera insatser som blivit föremål för besparingar bland kommunerna. Detta är mycket oroande då inkluderingen i samhället kan bli isolering.

Lyckade aktiviteter

FUB har annars haft mycket lyckade månader och jag brukar säga att FUB står på två ben, ett är alla fantastiska aktiviteter som länsdanser och olika mötesplatser som drivs av eldsjälar och där vi uppmärksammas i media och alla har roligt. Där trivs jag och känner mig lycklig när jag ser glädjen hos både personal, personer med utvecklingsstörning och FUB:s funktionärer. Det andra benet är alla företrädare som hjälper till med det handikappolitiska arbetet, här finns flera hjältar som arbetar i det ideella, genom att skriva insändare eller på annat sätt påverka personer som har inflytande över vår vardag.

Det har även varit grundutbildning för medlemsråd-givare och rättsombud, samt fortbildning för befintliga. Här känner jag att förbundsstyrelsen har hittat rätt när det satsas på dessa funktioner.

FUB vandrar säkert in i framtiden på dessa ben som dock bygger på engagemang från alla medlemmar, ingen förening är starkare än dess medlemmar. Här är alla lika viktiga, tillsammans blir vi starka och med den kunskap som finns samlad i vår organisation så känner jag mig lugn.

Valrörelsen stundar

FUB kommer att gå in i en tid med mycket stora möjligheter att påverka vår gemensamma framtid, det stundar valrörelse. Om ett år så kommer det att vara flera val till allt från kommun, landsting/regionfullmäktige och inte minst riksdag. Nu ska vi påverka och utbilda politiker och personer som kandiderar till olika förtroendeposter, ge dessa en inblick i vårt liv och vår lag, LSS. Alla politiker vill visa sig kunniga och humana, för att framstå som det bästa alternativet vid valet. Jag hoppas att alla tar chansen att bjuda in partierna till möten med er förening. Skicka gärna in frågor i förväg, men spara gärna några för att känna politikerna på pulsen och ge dem möjlighet att visa sina kunskaper.

Tillsammans så ska vi ta möjligheten att påverka för framtiden.

Alf Lundin, Stolt 1:e vice ordförande FUB.

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se