Ta strid för våra rättigheter 2016

Ovärdigt att många statliga utredningar syftar till att spara pengar på LSS-insatser. FUB har en fortsatt viktig uppgift 2016 att bevaka de rättigheter som ska ge våra medlemmar en möjlighet att leva ett liv som alla andra, skriver ordförande Thomas Jansson i FUB:s medlemstidning Unik nummer 6 år 2015.

Så här några veckor efter en lyckad kväll i Stadshuset med Störd & Stolt Galan, där FUB samlade mycket positiv kraft och gemenskap börjar verkligheten att göra sig påmind igen, med ett möte (16  december) inför LSS-utredningen.

LSS är mer än personlig assistans

Jag har läst och hört skrämmande inspel till utredningen. Det är som vanligt bara personlig assistans som diskuteras både i TV och på diverse bloggar. Det finns som alla FUB:are vet nio insatser till i LSS-lagen. De flesta inspelen till utredningen handlar om 9:2 och hur den skall utökas. Men även krav på att utöka personkretsarna.

Som vi i FUB vet så har insatsen Råd och Stöd nästan upphört. Likaså är Ledsagning och Kontaktperson nästan omöjligt att få beviljat. Vi i FUB måste nu slåss för alla andra insatser som andra har glömt bort. Det blir tufft när majoriteten bara framför åsikter kring personlig assistans. Även staten pratar assistans i inledningsskedet. Det är för dyrt säger staten, men i det fallet så ska man tänka på att 87 procent av ersättningen är lönekostnader. Dessa pengar går tillbaka till samhället genom skatter och konsumtion.

Men vi har ytterligare två utredningar som kan bli tuffa, dels hjälpmedelsutredningen, dels den om aktivitetsersättning. Hjälpmedelsutredningen vill se om man kan ersätta personal med tekniska hjälpmedel. Skrämmande utveckling om staten tycker att detta är okej.

När det gäller översyn av aktivitetsersättningen så har jag bland annat hört från regeringspartierna att ”om vi försämrar ersättningen så blir man mer villig att söka ett jobb”. Också en skrämmande utveckling om staten har denna inställning.

Vilka jobb ska våra medlemmar söka? Det finns ytterst begränsat med jobb för FUB:s medlemmar. Den nuvarande regeringen har anammat samma inställning kring bidrag och ersättningar som den föregående. Sänk bidrag och ersättningar så tvingas alla ut i arbete. Men det synsättet funkar inte, det visades sig med all tydlighet under den förra mandatperioden.

Samhällsvinst att satsa på LSS

I alla utredningar så anar man att uppdraget är att det ska sparas pengar och att personer med funktionsnedsättningar kostar staten för mycket. Det vi inte får reda på är vad alternativen till LSS skulle kosta. Vad kostar det att bygga upp institutioner eller liknade boende? Vad skulle arbetslösheten kosta om man minskade arbetstillfällen inom olika LSS-verksamheter? Bara inom personlig assistans så jobbar cirka 100 000 personer, majoriteten är under 30 år och många med utländsk bakgrund. Detta är bara den tredje största insatsen. Hur många jobbar inom Daglig verksamhet som är LSS:s största insats? Är det inte bättre och billigare att satsa på LSS?

Då kan alla bidra med just sin förmåga och kapacitet till samhället. Detta innebär en enorm samhällsvinst för att inte tala om den personliga vinsten, inte minst när det gäller självkänsla och stärkt självförtroende.

Så här i juletid ska man ju önska sig något. Från FUB:s sida blir önskelistan till staten kort men kärnfull:

  • Skär inte ner på LSS-insatserna!
  • Se till att alla kommuner och myndigheter följer lagen!

En God Jul och Ett Gott Nytt FUB-År önskar jag Er!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
mejl: thomas.jansson@fub.se
telefon: 08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se