Utan åtgärd – ska inte vården vara till för alla?

FUB:s ordförande Thomas Jansson inleder ledaren i Unik nummer 1 år 2016 med en berättelse ur verkligheten:

Jag fick höra en skrämmande sak från en bekant, som har en son med en grav flerfunktionsnedsättning. Här kommer hennes berättelse:

”Vi har varit på akuten sen klockan 11:00 till 17:00 på lördagen för att min sons tunntarmssond inte fungerar. Vi har mötts av oförstående läkare men också av andra som förstått. Hör och häpna det finns ingen doktor eller någon utrustning som kan fixa detta. Läkaren erkänner att min son har blivit illa behandlad. Vi skickas hem utan åtgärd med motivering att det eventuellt går att ordna i morgon, söndag, men att det kanske är bäst att vänta tills på måndag när ordinarie personal är tillbaka. Undra hur många personer som får åka hem och svälta i tre dygn?”

Berättelsen fick mig att börja fundera på vad som händer i samhället idag. Det fick mig att kontrollera skuggbudgeten som Sverigedemokraterna har presenterat.

De vill ta över makten i Sverige tillsammans med Moderaterna. När man har min bekants berättelse i färskt minne så är deras budget ingen rolig läsning.

Bland annat vill de minska bidragen till kommunerna och landstingen med 53 miljarder kronor! Vad innebär det för vården och stödet från kommunerna till FUB:s medlemmar som har rätt till stöd?

Läser man vidare så ser man nästa oroväckande post. Det är en minskning till familjerna som har vårdbidrag. Under en 4-års period vill de sänka kostnaderna totalt med 90 miljoner kronor! Skulle det bli verklighet kan vi minst sagt räkna med att få det betydligt tuffare i samhället än vad vi har idag.

Jag har fått förhandsinformation från Socialstyrelsen inför deras årliga lägesrapport vad gäller personer med funktionsnedsättning. Den visar att en person som tillhör LSS personkrets får sämre vård vid hjärtbesvär när man kommer till akuten! Tillhör man personkrets 3 så är risken dubbelt så stor att inte få rätt eller tillräcklig vård, i jämförelse med personer i övrigt. Och tillhör man dessutom personkrets 1 så riskerar man att få ännu sämre vård och bemötande på akuten. Ska vi acceptera detta? Jag anser att man ska få lika god vård oavsett vad man har för diagnos. Vården måste vara jämlik och rättvis över hela landet!

Något annat som också oroar är att det kommit till min kännedom att LSS-utredningen kommer att få problem med att komma fram till några bra förslag till förändringar. Översynen av LSS verkar ske på ett felaktigt sätt, som innebär att man riskerar att inte bli klar i tid, eller göra ett dåligt jobb på grund av tidspressen. Oroande är också att man blandar in ytterligare en lag: Socialförsäkringsbalken i LSSutredningen.

Man ska enbart utreda LSS och inget annat. Fokus på LSS kommer att minska om man för in fler lagar i utredningen. Detta innebär att vi i FUB måste kraftsamla på alla plan i organisationen för att påverka utredningen Tänk på att alla riksdagsmän har en lokal hemmaplan.

Ta alla tänkbara möjligheter till att påverka. Det är berättelser ur verkligheten, som den jag inledde med, som tydligast synliggör behoven. De visar också vad kraftig nedskärningar kan leda till för vår målgrupp, och personer som själva inte kan förmedla sina behov, när de gäller vård och omsorg och alla de LSS-insatser som är lagstadgade rättigheter.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
mejl: thomas.jansson@fub.se
telefon: 08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se