Vad har regeringen emot funktionshindrade egentligen?

Har inte alla i Sverige samma mänskliga rättigheter? undrar FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i sin ledare i FUB:s medlemstidning Unik nummer 3, 2016.

Ytterligare en gång visar den svenska regeringen att mänskliga rättigheter inte gäller i Sverige. Detta blev väldigt tydligt när direktiven nyligen presenterades inför den kommande utredningen.

Man ställer funktionshinder mot funktionshinder och kräver av utredaren att flytta pengar från en grupp för att ge till en annan. Funktionshindrade ska snart inte få finnas i samhället, dom kostar för mycket. Regeringen ser inte vad samhället tjänar i skatteintäkter när funktionshindrade finns som aktiva medborgare.

I huvudsak handlar direktiven om att utredaren ska lämna förslag på hur kostnaderna inom assistansersättning ska begränsas genom nedskärning av antal personer som ska ha rättigheten, samt att det ska regleras vilka behov och aktiviteter personlig assistans ska kunna beviljas för. Nedskärningarna kläs in i fina begrepp som jämställdhet, delaktighet, självbestämmande och förstärkt barnperspektiv. Det går inte ihop.

  1. Direktiv ges om nedskärningar inom assistans utan att beräkning av vad nettokostnaden för staten är. Oseriöst!
  2. Staten vill skyffla över mer kostnader på kommunerna. Vad säger SKL om det?
  3. Inget direktiv om att alternativ till personlig assistans ska kostnadsberäknas.
  4. Barnperspektivet kommer inte att förstärkas om man tvingar föräldrarna att sluta jobba och ta hand om sina barn oavlönat eller ser till att barn hamnar på institutionsboende istället.
  5. Man ställer funktionsnedsatta mot varandra genom att eventuella förstärkningar inom LSS ska bekostas av nedskärning inom personlig assistans.

De som kan sin historia vet att det här inte är första gången en socialdemokratiskt ledd regering lämnar direktiv till en utredning med det uttalade syftet att skära på kostnader inom funktionshinderområdet.

Var finns solidaritet med de som behöver samhällets stöd mest? Har inte alla i Sverige samma mänskliga rättigheter? Människosynen bakom direktiven skrämmer.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se