Valåret 2018 – Inkomstklyftorna har ökat snabbt i Sverige

Lillemor Holgersson tackar för sig och påminner om viktiga frågor i sin sista ledare, i Unik nummer 3 2018.

Nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Men arbetslösheten sjunker inte för personer med funktionsnedsättning. Och medan statlig assistans ökar så minskar de LSS-insatser som är viktiga för FUB:s medlemmar. FUB har mycket att göra, på alla nivåer!

Nu har vi haft stämman 2018 och fått en ny ordförande och jag passar här på att önska Harald Strand lycka till med det viktiga arbete han har framför sig.

Jag hade också nöjet att vara med på Inre Ringens stämma. En fantastisk stämma som var helt igenom tillgänglig. Anna Hildingsson blev omvald som ordförande och Markus Petersson blev vice ordförande för Inre Ringen Sverige.

Måndagen den 28 maj hade regeringens funktionshindersdelegation sitt sista möte för denna mandatperiod. Socialminister Annika StrandhällYlva Johansson och Lena Hallengren svarade på frågor som de fått läsa på förhand. Och det var inte precis glädjande besked. Ylva Johansson var bekymrad över att arbetslösheten inte sjunker bland personer med funktionsnedsättning. Ylva Johansson trodde att när nu lönebidragstaket ska höjas till 20 000 kr så kommer det fler till del.

Annika Strandhäll informerade om att antalet nybeviljade sjukersättningar nu ligger på en historiskt låg nivå. 5 700 personer 2017. Det kan jämföras med regeringens mål på 18 000 personer. Vad ligger bakom dessa siffror och hur drabbas människor? Och hur ser hon på det faktum att den lägst avtalade lönen idag är 20 000 kr medan garantinivån fortfarande är 10 000kr? Annika Strandhäll svarade att hon kan se i statistiken att de som har det sämst ställt har tappat mycket gentemot de som har jobb. Inkomstklyftorna har dessutom ökat snabbare i Sverige jämfört
med i andra länder.

Lena Hallengren fick frågan om varför de övriga insatserna i LSS såsom ledsagning, bostad med särskilt stöd, kontaktperson med flera, minskar. Detta är insatser som är mycket viktiga för många av FUB:s medlemmar! På det svarade hon att de har sett insatserna minska i takt med att den statliga assistansen ökat.

Helt klart har saker gått åt fel håll. Som ni förstår så har vi mycket att arbeta med och vi måste göra det på alla nivåer.

Själv kommer jag att fortsätta mitt arbeta i FUB på regional och kommunal nivå i Västra Götaland och på riksnivå inom Funktionsrätt Sverige. Tack för mig!

Lillemor Holgersson
avgående vice ordförande i Riksförbundet FUB

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se