Valåret 2018 – Kampen för LSS tveklöst viktigaste valfrågan

– FUB måste ställa krav på att våra politiker på såväl kommunal, regional och riksdagsnivå ger svar på våra frågor kring LSS och den pågående utredningen. Vad som händer när den är klar? frågar sig förbundsordförande Thomas Jansson i Unik nummer 1 2018.

Det bästa är om vi kan ha gemensamt frågor, som vi kan ställa till politiker i respektive valstugorna, där de får ge svar på hur de ställer sig i LSS-frågan. Här kan vi från Riksförbundet vara behjälpliga med ett frågeunderlag. Då kan vi få än mer tryck på våra folkvalda. Det är viktigt nu inte minst när LSS-utredningen börjar sättas på pränt. Det som finns presenterat, tyvärr under sekretess, ser inte så ljust ut, vilket är oroande inför framtiden. Gunilla Malmborg, LSS-utredaren, säger att hon inte ser några samhällsekonomiska besparingar i sina förslag. Men enligt regeringens direktiv så är hennes uppgift att minska antalet assistanstimmar, något hon ser ut att ha lyckas med. Alla signaler från utredning måste FUB följa noggrant så att vi kan påverka att det går åt rätt håll. Så från FUBs sida fortsätter vi att verka för att utredningen ska få så bra underlag som möjligt att fatta beslut utifrån.

Angelägna FUB-rapporter

Genom några nya och angelägna FUB-rapporter, som är på gång, kommer vi förtydliga hur situationen ser ut för personer i vår målgrupp och deras anhöriga, runt om i landet. Bland annat genom en rapport där vi samlat röster från de välbesökta LSS-dagar FUB anordnade, från norr till söder, under 2017. Rapporterna kommer med all tydlighet visa hur viktig olika LSS-insatser är för våra medlemmars vardag och liv i stort.

Socialutredningar problematiska

Vi ser också ett annat orosmoln och det är socialtjänstlagutredningen, som har fått problem och stannat av. Vi får hoppas att de får förlängd utredningstid på grund av det. Ännu ett bevis för att socialutredningarna inte är så lätta att leda eller att lyckas få ihop.

Vad kostar alternativen?

En annan fråga som blir mer och mer angelägen att ställa är vad alternativen till LSS skulle kosta. Vad kostar det t ex att bygga upp institutioner eller liknade boende? Och vad blir kostnaden för ökad arbetslösheten, om man minskade arbetstillfällen inom olika LSS-verksamheter? Bara inom personlig assistans så jobbar cirka 100 000 personer, majoriteten är under 30 år och många med utländsk bakgrund. Detta är den tredje största insatsen inom LSS, och hur många jobbar inte inom Daglig verksamhet, som är LSSs största insats?

Vad händer med självbestämmandet?

Om man som regeringen vill att den personliga assistansen ska bli kommunal. Vad skulle en sådan ändring innebära för våra medlemmar? Här dyker en intressant fråga upp direkt. Kan man flytta till en annan kommun och behålla sin assistans? Eller måste man börja om med en ny ansökan i den nya
kommunen? Detta kanske kan bli en sak som gör att man inte kan flytta till en annan stad, till en ny kärlek. Vad innebär detta för det egna självbestämmandet?

Tydliga besked från regeringen ett måste

Frågorna hopar sig och valet närmar sig. Regeringen måste ge tydliga besked i LSS-frågorna. Och svaret är enkelt – STÄRK LSS– STÄRK OSS! Allt annat innebär att regeringen måste stå till svars vid skampålen!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se