Var tog medmänskligheten vägen?

Vart är vi på väg? Har medmänskligheten upphört att existera i Sverige? Varför måste allt som inte passar in i någon mall bli så ifrågasatt av samhället?

I statliga utredningar så trampar utredaren på de svagaste i samhället och kallar deras försörjningsstöd för fickpengar. Försäkringskassan undviker att ge personer det stöd och service de har laglig rätt till. Även kommunerna gör samma sak då de anser att pengarna inte räcker till stöd och servicen på hemorten.

Listan kan göras lång, men ytterligare några tendenser inger verklig oro: kommuner som väljer att minska stödet för personer med utvecklingsstörning i skolan. Indragen ledsagning för semesterresor, med hänvisning till en dom som tolkats helt fel.

Allmän trend?

När man minskar stödet och servicen till den enskilde individen handlar det om ett lagbrott; att man bryter mot rättigheter som är lagstadgade enligt LSS.

Ibland kan man undra om det blivit en allmän trend att slå på de svagaste i samhället. När signaler om allvarliga nedskärningar, som drabbar de mest utsatta, till och med kommer från högsta politiska ledning blir det legitimt för betydligt flera att agera så.

Tyvärr är detta verkligheten för allt för många av FUBs medlemmar. Många ställer frågan om det inte är hög tid att hjälpa de svagaste i samhället istället för att fortsätta skära ner på välfärden och försämra livsvillkoren ytterligare.

Som sagt var tog medmänskligheten vägen?

Grovt kränkande protester

När boende i olika områden, i bland annat Varberg och Glasberga i Södertälje, visar sin bristande medmänsklighet genom att protestera mot planerade gruppbostäder i sina villaområden, med argument som att personer med funktionsnedsättning är farliga och hotar säkerheten. Dessutom med andra grovt kränkande skriverier, kryper ett allt tuffare samhällsklimat obehagligt nära.

Här måste kommunerna ta krafttag, gärna i samarbete med FUB, och upplysa om fördelarna med att ha en gruppbostad som granne. Allt nytt eller främmande är inte fel och hotande utan kan tvärtom bidra till ett mer öppet och mångfacetterat samhälle.

Fler mötesplatser

Och tänk om alla istället skulle få möjlighet att utvecklas utifrån var och ens förutsättningar, utan begränsningar, och tänkt om vi kunde skapa många fler mötesplatser där människor från olika kulturer och personer med olika funktionsnedsättning kunde mötas, ja då skulle vi med all säkerhet få ett rikare, och kanske till och med ett tryggare samhälle att leva i.

Jag har ett förslag nu när alla partier börjar skissa på sina slogans inför valet nästa år: satsa på medmänsklighet! Ett mer angeläget budskap på valaffischerna är svårt att tänka sig!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB

e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se