Var tog medmänskligheten vägen?

Efter Kalla Faktas program den 10 november, om hur kommuner väljer att anlita konsulter för att utbilda sina handläggare i hur man ska bryta mot LSS-lagen, skulle jag skulle kunna återanvända ledaren från UNIK nummer 4 i år. Den hade fokus på hur det är ställt med medmänskligheten, då främst med syfte på de grupper i samhället som själva har svårt att föra sin talan. Återigen får vi bevis för att kommuner runt om i hela landet bryter mot LSS-lagstiftningen. Efter Kalla Faktas program delade jag ilska och frustration med väldigt många. FUB har svämmat över av frågor om hur man ska gå tillväga för att värna LSS-lagstiftningen. Många medlemmar har uttryckt stark oro och bekräftar hur sökta insatser inte beviljas, utan avslås på lösa grunder. Jag är inte så förvånad över att dessa konsulter som avslöjades i programmet finns. Kommunlex och deras kollegor har tillsammans med SKL varit aktiva med framtagandet av kommunala riktlinjerna angående tillämpningen av LSS. Just dessa riktlinjer använder många kommuner till att begränsa våra medlemmars möjlighet att få den insats ur LSS som de har behov av. Attityden hos konsulten i fråga är i sig skrämmande, men än mer allvarigt och uppseendeväckande är att handläggarna sitter och skrattar åt beskrivningen av enskilde personen i behov av olika LSS-insatser.

Tack och lov finns det handläggare som har haft kurage att våga lämna salen när det har blivit för grova övertramp av konsulterna. Hurra för er som tordes stå på den enskilde individens sida! Jag hörde Bengt Westerberg säga att konsulten hade tolkat förarbetena helt fel. Är det då rätt att lägga skattepengar på fortbildningar som innehåller felaktigheter? De pengarna behövs istället till ledsagning eller kontaktperson för de svagaste medborgare, insatser som idag ofta avslås. Frågan man ställer sig, är hur många insatser som nekats våra medlemmar och alla andra som har rätt till LSS-insatser, beroende av den här typen av så kallade fortbildningen i kommunerna. För FUB infinner sig även frågan varför inte SKL och Socialdepartementet har gått ut och tagit avstånd från ”utbildningen”, som beskrevs i Kalla Fakta. Finns det en dold agenda?

LSS är en unik lagstiftning och den måste vi alla värna om. Rätten att leva som alla andra måste vara en självklarhet och inte som idag något godtyckligt, beroende av kommuntillhörighet eller vilken handläggare man råkar ha. Tänk att alltid behöva fråga en kommunanställd om lov att få göra något? Aldrig kunna gå på bio när jag vill eller åka på semester när jag har råd. Är detta ett värdigt liv i Sverige 2013? Var finns möjligheten att leva som andra? När ska individen få rätten att besluta fullt ut på egen hand hur man vill leva sitt liv och inte som nu, i allt för många fall, få leva ett liv som andra bestämmer hur det ska levas? Som avslutning så konstaterar jag att FUB är en stark kraft i Sverige idag. Det visade inte minst den kraftsamling, som skedde efter Kalla Fakta-programmet. Lokalföreningar och länsförbund var snabba att agera för att visa sitt stöd och ställa krav på en fungerande LSS-lagstiftning, inte minst i lokala media. Tack alla ni som gör ert bästa för att ta kamp för våra medlemmar och LSS-lagstiftningen. FUB är en kraft som inte kan sopas under mattan. Det ska vi vara stolta över! Nu ser jag fram mot ett spännande 2014, med ett starkt och enat FUB, där den överskuggande frågan blir att återta LSS, så som lagen är tänkt att fungera!

God Jul & Gott Nytt År

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
telefon: 073-50 88 295

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se