Varför blir löften och antagna värdegrunder bara till tomma ord?

Personer med utvecklingsstörning ska inte drabbas av kostnadsbesparingar, eller kränkande behandling från arbetsgivare. Löften och värdegrunder finns det gott om, men verkligenheten ser allt för ofta annorlunda ut.

Fler beslut borde bottna i FUB:s värdegrund. Då skulle vi alla få ett bättre samhälle att leva i, skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i Unik nummer 2, 2016.

Nu är det dags att Svenska staten gör verklighet av alla fina ord och löften. I dokument efter dokument så skriver man att man ska värna de mest utsatta grupperna i samhället. Samtidigt får man dag efter dag bevis för att politiker inte lever upp till sina löften och åtaganden. Ett av de senaste exemplen är Socialdepartementet, som säger att de ökade kostnaderna för LSS måste stoppas.

Men varför ska personer med utvecklingsstörning få det sämre när vi har en rättighetslagstiftning?

Bra lag om man följer intentionerna

Varje gång jag har träffat företrädare, både tjänstemän och ansvarig minister, så har de börjat prata LSS för att snabbt sedan gå över till kostnadsutvecklingen i personlig assistans. Varje gång ställer jag frågan om vilken lag det är som ska utredas – LSS eller Socialförsäkringsbalken? För kostnaderna för personlig assistans ligger inte i LSS, utan i Socialförsäkringsbalken.

LSS-kostnaderna har bara ökat med 8 procent medans SoL insatserna har ökat med 20 procent. LSS är fortfarande en väl fungerande lag om man följer dess intentioner utan att tillåta smygförsämringarna.

Vem är Samhall till för?

Även Samhall verkar visa förakt mot personer med utvecklingsstörning genom att på vissa håll inte vilja ha dem i sitt företag. Jag har fått oroande information om att Samhall använder sig av högst tveksamma metoder för att bli av med personer som inte anses
tillräckligt ”lönsamma”. Bland annat försöker Samhall få personen i fråga sjukskriven för att minska kostnaden. Stämmer detta är det på alla sätt ett mycket kränkande beteende av ett företag, vars grundläggande uppdrag är att hjälpa dem som står absolut längst från arbetsmarknaden. Här kan man ställa sig frågan vem som är till för vem?

Samhall har tre viktiga värderingar:

  • Tron på alla människors lika värde
  • Tilltron till alla individers förmåga
  • Arbetets värde för individuell och samhällelig utveckling

Har man helt glömt bort dessa värderingar?

Beslut borde bottna i FUB:s värdegrund

Det är kanske återigen dags att synliggöra FUB:s värdegrund för våra politiker och tjänstemän? Där står det klart och tydligt att:

  • Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
  • Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.
  • Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.
  • Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
  • Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.
  • Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.

Vi inom FUB måste föregå med gott exempel och visa omvärlden hur man ska behandla varandra på ett korrekt och respektabelt sätt. Vi måste också arbeta än mer för att FUB:s värdegrund får genomslag hos Sveriges beslutsfattare och tjänsteman.

För att vi inom hela FUB organisationen ska kunna nå våra värderingar och visioner, är det viktigt att veta vem som är till för vem. Då först blir vi tagna på allvar som en inkluderande organisation i samhället. Och jag är 100-procent övertygad om att med FUB:s värderingar som grund, blir samhället en ännu bättre plats för oss alla att leva i, inklusive för personer med egen erfarenhet
av utvecklingsstörning.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
thomas.jansson@fub.se
08-508 866 46

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se