Varje röst är lika mycket värd

Nu har ännu en välbesökt stämma genomförts. Denna gång i Malmö med en intressant och lärorik temadag om LSS och lagstiftningens olika delar. Samtidigt som stämman inleddes släpptes rapporten ”Fångad i fattigdom, om de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemmar. Den visar med all tydlighet att många personer som bor i gruppbostad lever under existensminimum, bland annat på grund av allt för höga hyror. FUB kommer nu att agera kraftfullt för att ingen ska behöva ha extrakostnader på grund av en funktionsnedsättning eller leva i fattigdom.

FUB har fått en bra medial respons på rapporten och det visar hur viktiga våra aktiviter är. Inom kort kommer även nästa större mediala FUB-satsning: kampanjen ”Ansökan om ett vanligt liv”. På stämman fick vi en förhandsvisning av kampanjmaterialet, som kommer att erbjudas alla föreningar i landet. Kampanjen syftar till att få alla medborgare i vårt avlånga land att tänka efter hur vardagen ser ut för personer som lever med omsorgsbeslut och hur hårt ett avslag kan slå för den enskilde.

På stämman deltog 72 ombud från FUB-föreningar och länsförbund runt om i landet. Jag blir alltid lika imponerad av den kunskap och erfarenhet som finns hos ALLA våra medlemmar, oavsett förutsättningar.

25 år av reell demokrati

Det är nu 25 år sedan begreppet omyndig försvann och allas lika värde blev verklighet. I september stundar valet och det är av största vikt att vi alla nu arbetar för att så många som möjligt nyttjar sina demokratiska rättigheter att går och röstar, oavsett om man röstar på något parti eller blankt.
FUB:s valskola “Mitt val”, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, är en mycket viktig del i demokratiprocessen. Där vill jag uppmana lokalföreningar och kommuner runt om i landet, att ta chansen att anordna dessa utbildningar i daglig verksamhet. Det blir då kostnadsfritt för den enskilde, och innebär bara en liten kostnad för kommunen som gör en viktig insats för demokratin.

Vi från FUB har ibland svårt att få beslutsfattare och politiker att förstå våra frågor, men nu kraftsamlar vi inom FUB-rörelsen för att visa att vår vilja överensstämmer med de flesta demokratiska partiernas syfte och mål.

Lika värde

Inför förra riksdagsvalet informerade jag i olika grupper om möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att ta plats i politiska församlingar, uppmärksammad av bland annat Sveriges radio och Centrum för Lättläst. I dessa sammanhang refererade jag till de viktiga böckerna: ”Då jag bröt med nazismen” och ”Nazism i slips”. Mot bakgrund av detta och inte minst det oroande resultaten i EU valet, där cirka 10 procent i Sverige la sin röst på ett främlingsfientligt parti, Sverigedemokraterna, och några i vårt land även valde att rösta på partier ännu längre ut på mörkaste kanten, så uppmanar jag nu alla förtroendevalda att ta till alla möjligheter att informera om demokratiska principer och alla människors lika värde.

Vi måste till varje pris förhindra att ickedemokratiska partier utnyttjar vår målgrupp; personer med utvecklingsstörning, i dåliga och ickedemokratiska syften.

Med dessa rader önskar jag er alla inom FUB-rörelsen en skön sommar, samt detsamma även till beslutsfattare och politiker. De senare kommer vi förhoppningsvis träffa och kunna påverka i Almedalen.

Trevlig sommar!

Alf Lundin
1:e vice ordförande
e-post: alf.lundin@fub.se
telefon: 0643-402 62

Senast uppdaterad:
tisdag 5 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se