Debattinlägg av FUB om LSS under 2017

Debatt i Dagens Arbete 19 december: ”Dela Samhall”

Kommentar 14 december: Socialstyrelsens rapport bekräftar FUB:s farhågor

Debatt i SVT Opinion 8 december: Bristande LSS-kompetens har raserat lagen
LSS måste fungera som det var tänkt från början. Regeringen har föreslagit ändringar i lagen, men det räcker inte alls!

Tusentals manifesterade för LSS!

Kommentar om Krokom 30 november: Fel av personal och chefer 

Kommentar 21 november till Regeringens åtgärdspaket om personlig assistans

– En lättnad, regeringen, men det handlar om fler domar
Kommentar om Åsa Regnérs besked 14 november

Granskning av ”normalt föräldraansvar” 
Monica Larsson tar fram rapport åt FUB.

Bra att regeringen vaknar men okunskap oroar
Kommentar om att Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har idag sagt att regeringen kommer föreslå en lagändring för att det ska bli bättre för personer som har personlig assistans enligt LSS.

Så kan du få LSS att fungera igen, Regnér – debattartikel i Aftonbladet 6 maj 2017
FUB på Aftonbladet Debatt om hur LSS kan fungera bättre för familjer med barn med utvecklingsstörning.

FUB välkomnar särskild utredning 5 april 2017
Regeringen har bestämt att utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling.
–Vi i FUB anser att frågor om brottslighet inte hör hemma i den pågående LSS-utredningen. Därför välkomnar FUB att det tillsätts en expert för att se på brottslighet och andra eventuella problem med assistansmarknaden, säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson.

Domar från HFD motverkar LSS, mars 2017
FUB Stockholms län har gjort rapporten ”Får jag möjlighet att leva som andra?” som är en analys av åtta domar från Högsta förvaltningsdomstolen.
Ett av målen med LSS är att även personer som tillhör LSS personkrets ska kunna leva som andra. Rapporten visar att bara två av domarna bidrar till det målet. De andra sex domarna försvårar eller strider mot målet.

Minskade LSS-insatser hotar demokratin – debatt i Aftonbladet 27 mars 2017 
Assistans och andra LSS-insatser minskar. Det påverkar många människor, bland annat när de vill träffas i sina föreningar för att påverka samhället. 16 förbund skriver tillsammans om problemet.

God kvalitet i LSS för möjlighet att välja på riktigt – debattartikel i ETC 4 mars 2017
Regeringen vill ha mindre kostnader för assistans och LSS-utredningen ska bland annat undersöka om andra LSS-insatser har för dålig kvalitet och om det är därför människor väljer personlig assistans. Kvaliteten i LSS-insatserna måste bli bättre, säger FUB i debattartikel i ETC, men den personliga assistansen ska inte försämras.

Rätten att styra sitt eget liv – ställningstagande om centrala begrepp i LSS 24 februari 2017
Regeringen tycker att lagen om stöd och service, LSS, är otydliga och svåra att tolka. FUB håller inte med om att begreppen i LSS är otydliga. Men de kan vara svåra att tolka. Därför har vi några förslag på hur det kan bli lättare.

Ställningstagande om huvudmannaskap februari 2017
FUB i Handikappförbundens arbetsgrupp för LSS om huvudmannaskap – ska stat eller kommun ha hand om och betala för LSS?

Senast uppdaterad:
tisdag 29 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se