Debattinlägg av FUB om LSS under 2018

Debattartikel om LSS på Altinget.se den 18 april 2018
LSS-insatserna är ofta avgörande för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer ska få en fungerande vardag. Det här berättar FUB om i den nya rapporten ”500 röster om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder”. Men domstolspraxis och kommunala riktlinjer har påverkat tillämpningen av LSS negativt, skriver FUB. 

FUB kommenterar 13 april 2018: Bra dom om sondmatning
– Detta innebär en stor lättnad för många, säger Riksförbundet FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson.

Bekämpa fattigdom – debattartikel i Dagens ETC den 9 april 2018
Många med utvecklingsstörning går flera tusen kronor back varje månad och kan inte själva påverka vad de tjänar eller vad till exempel hyran kostar.

Funktionsrätt Sverige skrev i en debattartikel 26 mars 2018 att LSS måste återupprättas: LSS borde exporteras, inte decimeras
FUB är ett av 41 medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

Debattartikel i Dagens Samhälle 22 mars 2018: Minska personalomsättning i LSS-verksamhet
För att LSS-användare ska få bra stöd behövs personal som stannar kvar, som kan sitt jobb och har bra stöd av sina chefer.

Debattartikel i Uppsala Nya Tidning 28 februari 2018: Ett rättsligt tomrum om föräldraansvar
FUB har låtit juristen och forskaren Monica Larsson undersöka hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används när familjer får avslag. Hon visar att det är väldigt olika hur LSS-handläggare tolkar föräldraansvar, och många kan för lite om barn med funktionsnedsättning.

Sämre LSS-stöd för barn med nytt förslag – uttalande 20 febaruari 2018
I sin iver att begränsa personlig assistans har utredningen genom ett grumligt resonemang fråntagit barn under 12 år rätten till denna insats.

FUB kommenterar Kalla Fakta om assistans (23 januari 2018)
Det är oerhört allvarligt om regeringen under lång tid har använt felaktiga siffror för att den vägen vinna allmänhetens stöd för nedskärningar inom assistansersättningen.

Fel att hindra anhöriga som assistenter – uttalande om assistansutredning (17 januari 2018)

Senast uppdaterad:
tisdag 29 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se