Fokus på LSS 2017 och 2018

Klippan och FUB ska fortsätta att arbeta för att stärka LSS, så att LSS blir den lag och rättighet som den var tänkt att vara. Under hela 2017 och 2018 har vi särskilt fokus på LSS i FUB och Klippan.

Förutom vårt eget arbete samarbetar vi också med andra genom Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

Temakvällar om LSS våren 2018

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige, tillsammans med länsförbund/loalföreningar/sektioner bjuder in till en temakvällar om LSS på fyra platser i landet.

Vi presenterar två rapporter om LSS: Monica Larssons granskning om ”normalt föräldraansvar” och rapporten om vad som kom fram under FUB:s fem LSS-dagar 2017.

Alla FUB-medlemmar är välkomna! Ta också med er lokalpolitiker, riksdagsledamöter och andra som kan påverka vad som händer med LSS!

Viktigt: Under tiden som vi berättar rapporten om föräldraansvar, kommer medlemmar som själva har utvecklingsstörning få en egen presentation av rapporten från FUB:s LSS-dagar. Sedan går vi också igenom den alla tillsammans. Skriv i anmälningsformuläret ifall ni vill delta på den anpassade genomgången.

Matig macka dukas fram klockan 17:00. Klockan 18:00 börjar vi.

Anmäl dig senast den 11 mars till temakvällen om LSS i Göteborg 19 mars 2018 – Klicka här och välj sedan ”Anmäl dig här”.

Kommande temakvällar om LSS:

Temakväll LSS Örebro tisdag 27 mars 2018

Temakväll LSS Växjö måndag 9 april

Temakväll LSS Luleå tisdag 17 april

LSS-dagar 2017

Riksförbundet FUB och några av FUB:s länsförbund genomför fem LSS-dagar under 2017 på flera platser i landet. Syftet är dels att informera medlemmarna om den pågående översynen av LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från medlemmarna att vidarebefordra till utredarna.

Tack till alla som kom på LSS-dagen i Stockholm den 28 januari. Klicka här för att läsa om dagen.

LSS-dagen den 11 mars var i Skövde. Klicka här för att läsa om dagen.

Även i samband med FUB:s förbundsstämma i maj 2017 hade vi arbetsgrupper om LSS-frågor.

Stort intresse för daglig verksamhet på LSS-dag i Umeå – klicka för att läsa om dagen

Fortsatt fokus på LSS – rapport från den fjärde LSS-dagen som var i Östersund

Också på Inre ringen Sveriges (Riks-Klippans) ordförandekonferens hade vi LSS-tema.

Sista LSS-dagen var i Malmö!

Förbundskansliets LSS-arbetsgrupp

Från och med nu och under hela år 2017, kommer riksförbundets kansli prioritera LSS. För att möjliggöra detta har en arbetsgrupp, som ska arbeta med LSS, bildats på kansliet. Arbetsgruppen leds av kansliets intressepolitiska samordnare Eva Borgström. Övriga i gruppen är förbundsjuristerna Julia Henriksson och Nina Alander, kommunikatör Victoria Sjöström samt Judith Timoney, som även är samordnare av Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp kopplad till Pelle Kölhed, Funktionsrätt Sveriges expert i LSS-utredningen (se nedan).

Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp för LSS-arbetet

Under tiden som regeringens LSS-utredning pågår, arbetar Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp också med att utreda LSS. Flera funktionshinderorganisationer är med för att tala om hur LSS kan utvecklas, inte avvecklas. Från FUB är intressepolitisk samordnare Eva Borgström och förbundsjurist Julia Henriksson med i arbetsgruppen. Judith Timoney arbetar med LSS-frågorna både på FUB och hos Funktionsrätt Sverige.

Judith Timoney började en ny tjänst från och med januari 2017, vilket innebär ytterligare en resursförstärkning kring LSS-frågor och LSS-utredningen på Riksförbundet FUB:s kansli. I ett samarbete med Funktionsrätt Sverige är Judith samordnare för Funktionsrätts LSS-arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer att jobba nära Pelle Kölhed från Funktionsrätts styrelse och expert i LSS utredningen. Ordförande för gruppen är Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige.

I arbetsgruppen finns också representanter från Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsförbundet, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Gruppen utökades under september 2017 med Lika Unika, Förbundet Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Neuroförbundet, RBU, Unga Rörelsehindrade, Unga Synskadade och Synskadades Riksförbund (SRF).

Arbetsgruppen kommer att genomföra en grundlig utredning av centrala frågor inom LSS; bland annat huvudmannaskap, centrala begrepp, anhörigassistans och personkretsarna inom LSS-lagstiftningen. De ställningstaganden som Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp formulerar i sin parallellutredning kommer vi berätta om här på webbplatsen, tillsammans med FUB:s egna ställningstaganden i olika LSS-frågor.

Senast uppdaterad:
onsdag 29 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se