Fokus på LSS 2017 och 2018

Klippan och FUB ska fortsätta att arbeta för att stärka LSS, så att LSS blir den lag och rättighet som den var tänkt att vara. Under hela 2017 och 2018 hade vi särskilt fokus på LSS i FUB och Klippan.

Förutom vårt eget arbete samarbetar vi också med andra genom Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

Temakvällar om LSS våren 2018

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige, tillsammans med länsförbund/lokalföreningar/sektioner bjöd in till temakvällar om LSS på fyra platser i landet.

Vi presenterade två rapporter om LSS: Monica Larssons granskning om ”normalt föräldraansvar” och rapporten om vad som kom fram under FUB:s fem LSS-dagar 2017.

LSS-dagar 2017

Riksförbundet FUB och några av FUB:s länsförbund genomförde fem LSS-dagar under 2017 på flera platser i landet. Syftet var dels att informera medlemmarna om den pågående översynen av LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från medlemmarna att vidarebefordra till utredarna.

Tack till alla som kom på LSS-dagen i Stockholm den 28 januari. Klicka här för att läsa om dagen.

LSS-dagen den 11 mars var i Skövde. Klicka här för att läsa om dagen.

Även i samband med FUB:s förbundsstämma i maj 2017 hade vi arbetsgrupper om LSS-frågor.

Stort intresse för daglig verksamhet på LSS-dag i Umeå – klicka för att läsa om dagen

Fortsatt fokus på LSS – rapport från den fjärde LSS-dagen som var i Östersund

Också på Inre ringen Sveriges (Riks-Klippans) ordförandekonferens hade vi LSS-tema.

Sista LSS-dagen var i Malmö!

Förbundskansliets LSS-arbetsgrupp

Under 2017-2018 prioriterade riksförbundets LSS. För att möjliggöra detta arbetade en arbetsgrupp med LSS på kansliet. Arbetsgruppen leddes av kansliets intressepolitiska samordnare Eva Borgström. Övriga i gruppen: förbundsjuristerna Julia Henriksson och Nina Alander, kommunikatör Victoria Sjöström samt Judith Timoney, som även är sekreterare i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp kopplad till Funktionsrätt Sveriges expertmedverkan i LSS-utredningen.

Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp för LSS-arbetet

Under tiden som regeringens LSS-utredning pågick, arbetade Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp också med att utreda LSS. Flera funktionshinderorganisationer är med för att tala om hur LSS kan utvecklas, inte avvecklas. Från FUB är intressepolitisk samordnare Eva Borgström och förbundsjurist Julia Henriksson med i arbetsgruppen. Judith Timoney arbetade med LSS-frågorna både på FUB och hos Funktionsrätt Sverige.

I arbetsgruppen fanns också representanter från Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsförbundet, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Gruppen utökades under september 2017 med Lika Unika, Förbundet Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Neuroförbundet, RBU, Unga Rörelsehindrade, Unga Synskadade och Synskadades Riksförbund (SRF).

Arbetsgruppen har utrett centrala frågor inom LSS; bland annat huvudmannaskap, centrala begrepp, anhörigassistans och personkretsarna inom LSS-lagstiftningen. De ställningstaganden som Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp formulerar i sin parallellutredning har vi berättat om här på webbplatsen, tillsammans med FUB:s egna ställningstaganden i olika LSS-frågor.

Senast uppdaterad:
tisdag 18 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se