LSS-utredningen

Under hösten 2016 började staten en utredning av LSS och assistansersättningen.

Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) och Lika Unika fick utse varsin expert i LSS-utredningen. Mikael Klein representerar Funktionsrätt Sverige och Håkan Thomsson representerar Lika Unika.

Riksförbundet FUB hade vid flera tillfällen kontakt med utredaren angående en egen plats som expert i utredningen. Vi förde fram att FUB kan bidra med samlad kunskap och erfarenhet om livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi betonade att FUB:s medlemmar har erfarenhet av samtliga LSS-insatser, vilket innebär att FUB har en unik kompetens inom området. FUB kan dessutom bidra med att ge utredningen utökad kompetens inom områdena sysselsättning, barn- och ungdomsfrågor, äldre med utvecklingsstörning och personer med flerfunktionsnedsättning. Då detta inte har gav något resultat har vi istället arbetat parallellt med utredningen, både i en egen arbetsgrupp på förbundskansliet och i Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp.

FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson och intressepolitiska samordnare Eva Borgström ingick i en referensgrupp bestående av funktionshinderorganisationer. Statliga utredningar använder sig av referensgrupper för att inhämta kunskap och kompetens. Referensgruppen granskar förslag och ger råd, men har ingen formell beslutsrätt.

Länk till Regeringens direktiv till utredaren. Vi anser att direktiven (uttalande angående LSS-utredningens direktiv, juni 2016) ger utredningen fel fokus.

Senast uppdaterad:
söndag 1 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se