Hoppa till innehåll

Samverka med kommunen enligt LSS

I LSS 15 § 7 står att kommunen ska ”samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”, alltså bland annat FUB. Vi ska bidra med kunskap och erfarenheter, innan beslut tas som gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kriser kommer alltid hända. Därför är samverkan om krisberedskap inom LSS mycket viktigt. Läs mer om samverkan om krisberedskap inom LSS – klicka här!

Under coronapandemin uppmärksammade FUB särskilt samverkan i kommunerna – läs mer om det här. Information finns också i en bilaga nedan, Samverkan om krisberedskap i LSS verksamhet (2020).

Samverkan är inte samma sak som samråd. Samverkan betyder att träffas oftare och med jämna mellanrum. Det betyder också större ansvarstagande än samråd.

Hur samverkan ska gå till bestämmer parterna (kommunen och FUB). De bör skriva ner det i en Samverkansöverenskommelse.

Läs mer i bilagan här nedanför om att samverka med kommunen enligt LSS.

Se också 7 steg till samarbete med kommuner (från Reach for Change), som ger tips om hur ideella organisationer kan få ett bra samarbete med kommuner. Där finns också kunskap om hur en kommun fungerar. Men glöm inte att kommuner har särskilda skyldigheter mot FUB genom LSS 15 § 7 !

Läs också vad Harald Strand skriver på Reclaim LSS om samverkan.