Samverka med kommunen enligt LSS

I LSS 15 § 7 står att kommunen ska ”samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”, alltså bland annat FUB.

Under pågående coronakris är samverkan extra viktigt! Läs mer om det här. Information finns också i en bilaga nedan, Samverkan om krisberedskap i LSS verksamhet (2020).

Samverkan är inte samma sak som samråd. Samverkan betyder att träffas oftare och med jämna mellanrum. Det betyder också större ansvarstagande än samråd.

Hur samverkan ska gå till bestämmer parterna (kommunen och FUB). De bör skriva ner det i en Samverkansöverenskommelse.

Läs mer i bilagan här nedanför om att samverka med kommunen enligt LSS.

Läs också vad Harald Strand skriver på Reclaim LSS om samverkan.

Senast uppdaterad:
onsdag 15 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se