Hoppa till innehåll

Ställningstaganden om LSS

FUB står bakom det särskilda yttrande som Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen, Mikael Klein, har skrivit i betänkandet. Med hänsyn till att utredningen inte löser nuvarande problem med LSS och dessutom föreslår kraftiga försämringar, förkastas utredningens förslag i sin helhet.

Här finns övriga ställningstaganden vi tagit i vårt gemensamma arbete inom Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

Huvudmannaskap:

Funktionsrätt Sveriges (tidigare Handikappförbundens) arbetsgrupp för LSS har skrivit om huvudmannaskap – ska stat eller kommun ha hand om och betala för LSS?

Funktionsrätt Sveriges (tidigare Handikappförbundens) arbetsgrupp säger att vi behöver veta mer för att kunna svara på det. Det får inte bara handla om pengar. Det viktigaste är att syftet med LSS uppfylls. Tyvärr verkar diskussionen mest handla om att slippa ansvar. Det är kränkande för de som har LSS-insatser och hjälper inte för att få bättre kvalitet inom LSS.

Klicka här för att läsa Funktionsrätts (tidigare Handikappförbundens) ställningstagande om huvudmannaskap.

Centrala begrepp:

Här nedanför (klicka på Bilagor) finns ett pdf-dokument med FUB:s sammanfattning av ställningstagandet.

Vi håller inte med om att begreppen i LSS är otydliga. Men de kan vara svåra att tolka. Därför har vi några förslag på hur det kan bli lättare. Vi tycker till exempel att det borde stå i lagen att varje person har rätt att tolka vad orden betyder för den personen. Det borde också stå om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i lagtexten.

FUB är med i Funktionsrätts (tidigare Handikappförbundens) arbetsgrupp om LSS och tillsammans har vi skrivit om det här i ett ställningstagande. Klicka här för att läsa ställningstagandet om centrala begrepp.

LSS – Låt den enskilde definiera sitt eget liv – pressmeddelande från Handikappförbunden

Nyhet på www.fub.se: Rätten att styra sitt eget liv – viktiga ord i LSS

Anhörigassistans:

Den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonventionens uppfyllelse måste garantera detta.

Ställningstagande om anhörigassistans från Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.