Åsikter

”Klippan har ordet” i FUB:s medlemstidning Unik nummer 1 år 2016, Gunilla Karlsson skriver:

Klippans riksstämma

En stor händelse är Klippans Riksstämma. Den äger rum den 19 – 20 maj på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm.

Vi kommer då att göra en återblick över vad som hänt sedan 2013. Vi har också fått in flera motioner, som vi ska behandla och besluta om.

Ytterligare information kommer att skickas ut snart. Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt kommer att delta på stämman. Det är då ni ska granska vad vi gör i styrelsen och välja styrelseledamöter!

Fler aktiva behövs i Klippan

Jag funderar över hur vi ska få fler aktiva medlemmar i Klippan-sektionerna, både på länsnivå och lokalt.
Vi har ett viktigt budskap att framföra till våra politiker och tjänstemän om hur LSS fungerar i kommunerna.

Det handlar exempelvis om kontaktpersoner, ledsagare, habiliteringsersättning med mera. Är du med vid samverkansmöten med din kommun? Om svaret är nej, ta kontakt med Din lokala FUB-förening och kräv att en person från Klippan får vara med vid dessa möten.

För övrigt är vi tacksamma att få tips om hur ni arbetar i Klippan-sektionerna både när det gäller politiskt arbete och roliga aktiviteter som ni har.

Handledare på våra möten

En förutsättning för att Klippansektionerna ska fungera är att vi har handledare med oss på våra möten. Det är svårt att engagera handledare. Hur gör vi för att få fler handledare? Tacksam för tips om detta också!

Information från Hallandsklippan

Den 6 februari hade vi årsmöte och medlemsmöte i Hallandsklippan. Jag blev vald till ordförande ett år till. På kvällen hade vi ”galamiddag” sid 8. Tips på lättlästa böcker Vill ni få tips på lättlästa böcker? I mitt arbete på biblioteket i Falkenberg jobbar jag med lättlästa. På hemsidan www.fub.se/falkenberg kan ni få tips på lättlästa böcker. Gå gärna in och titta där!

Vi ses på stämman i maj!

Gunilla Karlsson, Riks-Klippans styrelse

Gunilla Karlsson
Riks-Klippans styrelse
telefon: 073-031 73 04
mejl:gunillakarlsson71@yahoo.se