Individuell plan

För att allt ska fungera för oss finns ett bra redskap, individuell plan.

Det borde fler få veta mer om!

En individuell plan ser olika ut för olika personer.

Du bestämmer själv vilka som ska vara med på ett möte om individuell plan. Ha med personer som du litar på och som lyssnar på vad du vill. I planen ska ni skriva hur du vill ha ditt liv och hur det ska bli så.

Läs mer om individuell plan på FUB:s webbplats.