LSS – vår lag

Med LSS ska att alla, även den som har funktionsnedsättning, kunna ha ett bra liv.

Bra liv för oss i Inre Ringen är till exempel:

  • att få bestämma över sitt eget liv
  • att inte behöva förklara varför jag behöver hjälp
  • att man mår bra och få hjälp när man mår dåligt
  • att kommunen inte bara ska spara; det ska finnas pengar 
  • att få bra bemötande.

För att LSS ska fungera måste vi bli lyssnade på och kommunerna måste följa lagen.

Vi är alla kommunmedborgare

Vi i Inre Ringen tycker att alla ska vara medborgare i sin kommun.

Det är viktigt för oss, att i en kommun går det att få kontakt med de som bestämmer. Om staten tar hand om LSS blir det svårare för den som har LSS-insatser att vara med och bestämma. Och de som ska bestämma om LSS-insatserna kommer att veta mindre om vår vardag.

Vi i Inre Ringen har arbetat i många år för att vi ska vara kommunmedborgare som alla andra. Vi vill inte förlora det vi så länge har kämpat för.

Inre Ringen tycker att kommunerna ska fortsätta ha ansvar för LSS-insatser. Det här tycker vi, trots att vi berättat många gånger om att kommunerna inte alltid sköter LSS-insatserna så bra.

Inre Ringen tycker också att staten och kommunerna ska fortsätta dela på ansvaret för personlig assistans.

Kommunernas ansvar handlar om att alla har rättigheter som medborgare. Det handlar inte om pengar.

Lär dig mer om LSS på FUB:s webbplats.