Bra att veta

För den som har utvecklingsstörning finns stöd att få genom LSS och andra lagar.

Lär dig mer om vad du har rätt till.

Har du en fråga du inte hittar svar på? Mejla Klippan på klippan@fub.se och ställ din fråga.