Jobb och pengar

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personer med utvecklingsstörning kan få sjukersättning. Det hette förut förtidspension.
Personer mellan 19 och 29 år får aktivitetsersättning.

I en del kommuner får man habiliteringsersättning om man har daglig verksamhet .
Habiliteringsersättningen är viktig för många i Klippan. Vad Klippan tycker om habiliteringsersättningen kan du läsa här. [Länk]