LSS och andra lagar

LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar, bland annat till personer med utvecklingsstörning.

Om du behöver en insats kan du söka om att få den.

Du kan genom LSS få till exempel:

  • bostad med stöd av personal
  • daglig verksamhet
  • kontaktperson
  • personlig assistans
  • rådgivning och annat personligt stöd
  • ledsagare

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning.
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Läs mer om LSS på FUB:s webbplats.