Bostad

Du kan få stöd hemma hos dig på olika sätt.

En del bor i en gruppbostad. Där bor ofta fyra eller fem personer i varsin egen lägenhet i en villa eller ett hyreshus. Det finns personal som ger stöd och gemensamma rum där man kan umgås med sina grannar.

Andra bor i servicebostad och får besök ibland av personal.

Andra bor i en egen lägenhet och får stöd av personliga assistenter eller av hemtjänsten.