Tillgänglighet

Tillgänglighet för den som har svårt att förstå – vad är det?

Många vet vad som är tillgänglighet för den som har svårt att röra sig eller svårt att se. En dörröppnare för den som använder rullstol. Punktskrift för den som inte ser.

Kognitiv tillgänglighet är när man förstår, hittar och känner sig trygg.

Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv kommer från ordet kognition. Kognition handlar om hur hjärnan arbetar. Hjärnan tar emot och tolkar det vi ser, hör och känner.

Det som hjärnan tar emot kommer vi ihåg en kort tid och en del av det sparas i långtidsminnet. Med hjärnans hjälp kan vi koncentrera oss och lösa problem. Vi kan använda språket och vi kan planera.

Den som har en utvecklingsstörning har problem med kognitionen. Det betyder att man kan ha svårt att sortera ut vad som är viktigt och att komma ihåg.

Det tar också längre tid att förstå och en del saker förstår man aldrig.

Det finns olika grader av utvecklingsstörning, men alla människor kan utvecklas och lära sig nya saker, under hela livet.

Och det är inte bara med hjärnan som man lär sig saker. Känslorna hjälper också till. Det är lättare att komma ihåg saker som händer samtidigt som man blir glad, ledsen eller arg.

Motivation spelar också roll. Man lär sig alltså bättre om man verkligen vill lära sig!