Utvecklingsstörning

Ungefär 95 000 personer i Sverige har intellektuell funktionsnedsättning. Det kallas också utvecklingsstörning. Vi som har utvecklingsstörning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära oss och för att minnas.

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning:

Personer som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ofta läsa, skriva och räkna, fast det går långsammare än för andra. De klarar mycket med stöd för att planera och minnas. Det kan också vara svårt att hitta.

Personer som har måttlig intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd varje dag och personer som har grav intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälp med det mesta.

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning i hjärnan.

Läs mer om utvecklingsstörning på FUB:s webbplats.

 

Orden utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning

Inre och FUB använder både ordet utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning. Ordet utvecklingsstörning används i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Skollagen, men det har börjat ändras.

De här orden betyder samma sak:

  • utvecklingsstörning
  • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuellt funktionshinder
  • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper
  • psykiskt utvecklingsstörning är ett annat gammalt uttryck
  • begåvningshandikapp
  • förståndshandikapp

Kognitiv funktionsnedsättning eller kognitivt funktionshinder kan vara utvecklingsstörning, men det kan också vara demens eller autism till exempel.

Några ord från Inre Ringen Sveriges styrelse:

Personer med utvecklingsstörning kan oftast leva ett vanligt liv som de flesta människor gör, med lite stöd eller lite mera stöd. Det varierar från person till person.

Man ska vara stolt över att man inte är som alla andra.

Många som har en utvecklingsstörning förstår inte eller vill inte inse att man har en utvecklingsstörning. Tyvärr! För det kan innebära att man kanske inte får den hjälp som man har rätt till.

Vi i Riks-Klippans styrelse anser att det är bättre att man är öppen med att man har problem med vissa saker om man har det. Då är det mycket lättare att få rätt hjälp och stöd så att man får det enklare i sitt dagliga liv. Och sen i sin tur kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sin utvecklingsstörning.

Vi i Inre Ringen Sverige tycker att man ska vara stolt över den man är och inte bry sig om vad alla andra tycker.

Inre Ringen Sveriges styrelse genom Markus Peterson