Digi-fika med FUB:s förbundssekreterare

Coronapandemin satte stopp för fysiska styrelsemöten. Så precis som så många verksamheter inom FUB, har Inre Ringen Sveriges styrelse varit tvungen att hitta på digitala lösningar.
Men inget ont som inte för något gott med sig. Att samtala digitalt har blivit en självklarhet för oss. Markus Petersson, Kristine Petersson och Elin Vesterlund träffade igår eftermiddag förbundssekreterare Christina Heilborn för en “digi-fika”.
Vi pratade bland annat om några frågor som vi är särskilt intresserade av (utbildning efter gymnasiesärskolan, LSS och nya medlemmar), hur vi arbetar med Inre Ringen/Klippan-grupper på hemmaplan och hur samarbetet med förbundsstyrelsen kan utvecklas.
På bilden: Förbundssekreterare, Christina Heilborn, Ledamot Elin Vesterlund/ handledare Ann-Christin Pettersson (Sundsvall), Ledamot Kristin Petersson/handledare Anne Sverkersson (Kalmar) och Inre Ringens vice-ordförande Markus Petersson/handledare Anitra Ikonen (Helsingborg).
Publicerad: onsdag 30 september 2020