Inre Ringen träffade socialförsäkringsministern

Inre Ringen och FUB träffade
socialförsäkringsminister Anna Tenje i onsdags.
De som var där var Krister Ekberg, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Inre Ringens sektion i Stockholm,
FUB:s ordförande Anders Lago,
förbundssekreterare Christina Heilborn
och FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson.

De pratade om att
många personer med IF
har dålig ekonomi.
FUB och Inre Ringen tycker att
sjukersättningen och aktivitetsersättningen ska höjas
i samma takt som lönerna.

Personer med IF behöver
betala en del av arvodet för god man själva.
Det tycker Inre Ringen och FUB är fel.

FUB och Inre Ringen vill
att bostadstillägget ska höjas.
Man ska kunna få mer pengar
eftersom hyrorna blir högre.

De lämnade rapporten ”Fångad i fattigdom?”
och ett dokument till socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Klicka här för att läsa rapporten.

Klicka här för att läsa dokumentet.
Det är inte lättläst.

Publicerad: fredag 14 april 2023